Techmania

20.11.2016 11:20

Techmania
kapitoly z Plzně 2016

Jedním z témat plzeňského EXODu byla Techmania, plným názvem Techmania Science Center, vědecko-technický areál v prostoru historických budov Škodových závodů. S moderním typem místa setkávání s náměty z přírodovědných a technických oborů jiným způsobem, než to činí tradiční muzea, totiž na zcela jiném principu, tedy nikoli „ničeho se nedotýkejte“, ale naopak „všeho se dotýtejte, všechno si vyzkoušejte“ v interaktivních expozicích, které přiblíží předmět – ovšem nejen dětem, i když možná jim především – názorněji než jakákoli běžná škola. Školu zmiňuji nikoli neprávem, neboť smyslem science centra je poznávání přitažlivým způsobem odpovídajícím možnostem prezentace na začátku třetího tisíciletí. Neuvěřitelné proměny doznala nejen technika, ale možnosti, jak předestřít nejnovější výsledky vědeckého bádání i technického pokrok: zábavným způsobem – vedle výrazu „zábavně naučné“ se razí termín „zábavní“, tj. mající charakter zábavy.

Vzpomínám si na jakýsi záběr v televizi už před lety, kde nějaký pan učitel fyziky kdesi v cizině říkal, že už jinam než do takovéhoto centra nechodí, protože jeho žáci všechno opravdu pochopí právě tady. A především si pamatuju na jeden okamžik v Paříži takřka před třiceti lety, kdy jsem se večer vydal z hotelu na okraji města na „průzkum“ okolí a čirou náhodou narazil na podobné centrum rovněž ve vysloužilé fabrice v čtvrti (parku) La Villette, na niž odkazovala výstava v Centre Pompidou jako k jedné části. Cité des sciences et de l'industrie (Město věd a průmyslu) bylo v Paříži takřka novinkou (otevřeno pár let předtím, v roce 1986) a celý areál byl ve stádiu budování a rozšiřování. A za několik let se tam vydala moje žena se skupinou kantorů a viděla tam dokonale zpracované téma „voda“.

Mezitím léta uplynula a není to tak dlouho, co jsem s vnučkou navštívil iQPARK v Liberci v těsném sousedství s multifunkčním centrem Babylon, které bylo jedním z prvních, ne-li vůbec prvním zařízením svého druhu u nás. Možná přesněji řečeno, je součástí Centra Babylon coby kongresového, hotelového a zábavního komplexu, vzniklého v roce 1997 v prostoru bývalé továrny Hedva, a který se od doby svého vzniku postupně rozšiřuje o další a další kategorie. V Liberci mají vlastně dvě části takovéhoto vědecko-technického centra, pro předškoláky je to IQ Park, dospělejší děti mohou pokračovat v IQlandii.  Celý komplex je prvním naším vědecko-zábavním centrem, budovaným od r. 2001 – 2004 vzniklo Muzeum zábavného poznávání, v roce 2007 otevřen iQPARK, na konci března 2014 iQ landia.

A pár dní poté, co jsme se vrátili z Plzně, vysílali v televizi pořad o projektu Svět techniky – Science and Technology Center (STC) v Dolních Vítkovicích, nacházejícího se rovněž v areálu historických budov, ale nikoli pouze v nich, nýbrž i v novém objektu architekta Josefa Pleskota. Přesněji řečeno, nejdříve byla otevřena první část v roce 2012 (Malý svět techniky, v rekonstruované budově Energetické ústředny), poté, v roce 2014, vlastní nová budova („Velký svět techniky“),unikátní architektonické dílo (v televizní inscenaci byl např. zmíněn prvek spirály, prostupující celou kompozici stavby). Josef Pleskot realizoval od roku 2010 řadu projektů v této oblasti, vyhlášené v roce 2002 národní kulturní památkou, Svět techniky je pravděpodobně nejvýraznějším výsledkem jeho práce. Informace  nejen o libereckém, ostravském a plzeňském science centru, ale i dalších projektech tohoto druhu u nás (ty zmiňované jsou ale přinejmenším nejvýraznější, vnímám i konkurenci Plzně a Ostravy v soutěži o evropské město kultury) se dozvíme na stránkách České asociace science center (další centra jsou např. Hvězdárna a planetárium Brno či Hvězdárna a planetárium Hradec Králové).

Plzeňské centrum se, na rozdíl od toho libereckého, rozmístěného v několika patrech, nachází v zrekonstruované velké tovární hale Škodových závodů. A zase musíme trochu upřesňovat, vzhledem k dynamickému vývoji všech těchto projektů, které mají coby společný rys právě rozšiřování a inovaci: Techmania Science Center o.p.s., založená v roce 2005, která zpřístupnila první fázi svého projektu veřejnosti v listopadu 2008, otevřela svou současnou expozici v této hale v roce 2014. Zřizovateli jsou Západočeská univerzita v Plzni a společnost Škoda Holding a.s.. Součástí celého areálu je pak ještě Planetárium 3D, které se nachází v protilehlé budově, souvislost je zřejmá i z explicitní skutečnosti, že si pro obě části můžete koupit společnou vstupenku, navazují na sebe ale i obsahově „hvězdným tématem“.  

 Z řečeného jsou zřejmé i další rysy science center: podobné náměty, například právě planetária jsou buď, na několika místech v Čechách (Brno, Hradec Králové), samostatnými centry, jinde jsou součástí komplexu (v Liberci, v Ostravě), „vodní hrátky“ jsem viděl v Liberci i v Plzni, stejně jako expozici, věnující se lidskému tělu. Podobné nebo obměny téhož jsou některé prvky expozic či dalších složek, např. vír pohybující míčkem nahoru a dolů ve vodním válci, velká žulová koule, kterou můžete lehce otáčet ve vodním prostoru, stěna s pohyblivými prvky, které můžete přesouvat v obrazcích z jedné strany na druhou, 3D kino (tady, vlastně to bylo v druhé budově Planetária, běžel film o dinosaurech, ale jako jedna z mála věcí se platila. Podobně jako v Liberci usiluje i plzeňské centrum o určitou komplexnost služeb, v tomto případě i stravovací zařízení, ale třeba i projekty pro školy či jednotlivé pořady celoročního programu, které přinášejí stále něco nového, dobrodružného.

Na druhé straně je každé z těchto center specifické. V Plzni je to Entropa, kontroverzní umělecký projekt Davida Černého v závěru haly: Originál instalován v Bruselu v roce 2009, po neuskutečněném záměru přemístit kopii na zeď Nové scény ND v Praze a dočasném umístění plastiky v pražském DOXu bylo na počátku roku 2010 „uklizeno“ do plzeňské Techmanie. Pak je to téma naopak regionální, spjaté s místem expozice, totiž 150 let průmyslu v Plzni. Skvostem je historická lokomotiva, kterou spatříte shora hned za vchodem do haly, můžeme sledovat historii Škodových závodů ve vitrínách, ale i na pochozí trase v podobě historiografu s přelomovými událostmi z dějin Škodových závodů.  Přimělo mě to, abych si ujasnil (dávno zapomenutou) historii Škodových závodů, především onen prostý moment, proč je známý emblém Škodovky i na autech, které se vyrábějí v Mladé Boleslavi (nota bene dnes vlastně Wolkswagenu): Podnik, který vlastnili Valdštejni (další přesah k našemu kraji, mám teď na mysli nejen Jičín), proslavil ing. Emil Škoda, podle něhož se závody jmenují. V roce 1914 kupuje automobilku Laurin a Klement v Mladé Boleslavi, po znárodnění v roce 1945 pak je znovu tento závod oddělen a působí samostatně, dnes jako Škoda Auto, zatímco v Plzni je to Škoda Transportation. Takto je to v kostce, na místě se ovšem opájíte desítkami fotografií, modelů, informačních textů, jen toto téma by bylo na celé odpoledne.

K dalším tématům patří uzavřený prostor pro děti s názvem Malá věda (skluzavky, hromady míčů atd.), segment s nejrůznějšími hrátkami Vodní svět, úžasná je expozice Vesmír, pozoruhodná Člověk a zvíře, tak mohli bychom pokračovat. Ani jsme to nestačili všechno obejít, protože jsme měli na určitý čas objednávku do 3D kina v Planetáriu. Vzpomněl jsem si na někdejší návštěvy zábavních komplexů v Dánsku, 3D „piráty“ se sprškou vody ze stropu a „větrem“ ze sedadla před sebou či na pohyblivá sedadla v jiném kině demonstrující let kosmickou lodí, později pak ještě v IMAXu, několik let předtím, než ho otevřeli v Praze. Technologický princip podobný, téma zaměřené v souladu s cíli poznávacích komplexů.  V tomto případě to byla Obloha nad Plzní (možná to neříkám přesně, Podzimní obloha nad Plzní?), druhý film se jmenoval Jsme vetřelci. V budově Planetária byl dále temný sál s (Země)koulí, na níž se promítaly programy podle volby návštěvníků (jednoduchý panel s tlačítky), dohledal jsem teď název - Science On Sphere, na terase nad prostorem, kterému dominují modely Slunce a jednotlivých planet planetární soustavy, můžete obdivovat modely kosmických lodí v celé době historie letů do vesmíru.

Jak říkám, vymezený čas na návštěvu nestačil, a tak jsme byli rádi, že jsme vynechali exkurzi do Českého rozhlasu – byť by to bylo zajímavé (vzpomněl jsem si na Jaroslava Krčka, který v Plzni v rozhlase léta působil), měli jsme v plánu trochu něco jiného a mohli jsme stihnout i občerstvení v nedaleké budově Jižního nádraží (o něm jinde), protože o státním svátku byla fronta v občerstvení v Techmánii opravdu neúnosná.

Plzeň
https://techmania.cz/fw_lang/cs/product/150-let-prumyslu/
https://www.skoda.cz/cs/o-spolecnosti/historie/

Science centra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Science_centra
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_asociace_science_center

Liberec
https://www.iqlandia.cz/cz/o-spolecnosti/o-nas/historie
https://cs.wikipedia.org/wiki/IQLANDIA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Centrum_Babylon_Liberec

Moje fotodokumentace
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Kapitoly_z_Plzne_2016_Techmania/

Zpět