Sergej Rachmaninov, Klavírní koncert č. 4

27.01.2013 20:49

Sergej Rachmaninov, Klavírní koncert č. 4
díla ruské moderní hudby

Podobně jako Klavírní koncert č. 1 z let 1890-1891, u něhož už opusové číslo (op.1) říká, že jde o dílo juvenilní, je i Klavírní koncert č. 4 g moll, op. 40, méně vyhledáván interprety než proslulejší Druhý a Třetí koncert, a příspěvek o něm zde si dává spíše za úkol být doplňujícím textem o celé Rachmaninově sérii klavírních koncertů, kterou uzavírá. Ještě jednu úvodní poznámku v tomto kontextu: Paradoxně tím, že svůj První klavírní koncert Rachmaninov později zásadně přepracoval, se jeho revidovaná podoba nejvíce blíží i tomuto Čtvrtému.

Čtvrtý klavírní koncert je poslední skladbou tohoto druhu, vznikl jako první velké klavírní dílo po emigraci do Spojených států (stejně jako zmíněná revize Prvního koncertu vznikla před emigrací), je pravděpodobné, že se Rachmaninov opíral o skici, které vznikly v roce 1914. Také tento koncert Rachmaninov přepracovával, dokonce dvakrát, jednou v roce 1927, po druhé v roce 1941.

Jednotlivé ze tří vět jsou označeny Allegro vivace (g moll), Largo (C Dur), Allegro vivace (g moll – Des Dur - g moll). Koncert, zvláště prostřední věta, je ovlivněna jazzem. To není patrné pouze na rytmu, ale i v harmonii.

Koncert byl uveden poprvé ve Filadelfii 18. listopadu 1926, reakce byla podobně zničující jako u Symofnie č. 1. Ve srovnání s ostatními je považován za nejméně oblíbený. Jedni jej považovali za nedostatečně moderní, druzí za moderní příliš. Teprve druhé přepracování (svědčí i o přístupu autora ke svým skladbám) přineslo skladbě jistou popularitu.
 

Vladimir Ashkenazy, André Previn, Londýnský symfonický orchestr
https://www.youtube.com/watch?v=h9FOmqLr9Ys 1. věta
https://www.youtube.com/watch?v=xapYOF_Qrnk 2. věta
https://www.youtube.com/watch?v=5Ow8hYc_Fm4 3. věta

Zpět