Sergej Prokofjev / Péťa a vlk

21.01.2013 21:59

Kdybych chtěl někoho, kdo nikdy neslyšel žádnou moderní hudbu, přimět k jejímu poslechu, mezi možnostmi, které bych zvolil, byla byl to Prokofjevova hudební pohádka Péťa a vlk. Krátká skladbička, kterou přikládám na nahrávce YouTube pod textem, je plná humoru, jehož autor dosahuje nejen disonancí („šlápnutí vedle“), ale i chtěnou těžkopádností, jakousi veselou estrádou jakéhosi cirkusu (což je rovněž charakteristické pro tuto dobu), cvrlikáním flétny a konečně zrychlením na konci.

Skladba pro vypravěče a orchestr, k níž autor napsal rovněž text, vznikla v době, kdy se vrátil do Sovětského svazu, tj. v roce 1936, na popud ředitelky Moskevského centrálního dětského divadla Natalie Sacové, se záměrem seznámit děti s nástroji v orchestru. Premiéra se konala 2. května 1936 s Natalií Sacovou jakožto vypravěčkou.

Každá postava příběhu je přiřazena některému hudebnímu nástroji nebo nástrojové skupině a má své vlastní hudební téma:
pták – příčná flétna
kachna – hoboj
kočka – klarinet
děda – fagot
vlk – tři lesní rohy
Péťa – housle
lovec – tympány

Malý chlapec jménem Petr žije se svým dědou na ruském venkově. Jednoho dne se otevřou vrátka a kachna využije příležitosti jít se vyčvachtat do blízkého rybníčka. Dostane se do hádky s ptákem (Co seš to za ptáka, když neumíš lítat? – Co seš to za ptáka, když neumíš plavat?). Tu se připlíží kočka, a pták, varován Péťou, uprchne na strom.
Petrův nevrlý děda jej dovede zpátky do zahrady a zavře vrátka, protože by mohl přijít vlk. A ten opravdu přichází z lesa. Kočka vyleze na stroj, kachnu ale, která vzrušením vylezla z rybníčka, vlk sežere.
Petr si přinese lano a přeleze zahradní zídku a usadí se na stromě. Ptákovi řekne, aby lítal vlkovi nad hlavou, aby odlákal jeho pozornost. Zatím spustí smyčku a chytí vlka za ocas.
Přicházejí lovci a střílejí na vlka, Petr je ale zastaví. Triumfálně vedou vlka společně do zoologické zahrady. Na konci skladby je slyšet kvákání kachny, protože „vlk ji spolkl ve spěchu živou“.

Hudba je lehce srozumitelná a stravitelná i vzhledem k tomu, že Prokofjev přinejmenším určitou dobu s přesvědčením zastupoval ideály socialistického realismu (Péťa se v originále nazýval „pionýr Petr“).  Ačkoli se skladba nazývá „symfonická pohádka pro děti“, je hudba spíš zvukomalebná a popisná, tedy spíše ve stylu filmové hudby než symfonie – vypravěč se střídá s hudbou, uvádí ji. Témata se nijak nerozvíjejí, pouze v závěrečném triumfálním pochodu se vzájemně kříží motivy dědy a kočky.

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_und_der_Wolf

Triumfální pochod
https://www.youtube.com/watch?v=ctsWdUaHsHM
Péťa a vlk (angl.)
https://www.youtube.com/watch?v=IB66bInIXAY
Provedení Leonard Bernstein
https://www.youtube.com/watch?v=ZvhA7_qB39s
https://www.youtube.com/watch?v=I7Rx3XfHEAk
Luděk Munzar, Václav Neumann a Česká filharmonie, 1979
https://www.youtube.com/watch?v=2FlRfdUIuNQ

 

 

Zpět