Sergej Prokofjev, Klavírní koncert č. 1

22.01.2013 00:55

Sergej Prokofjev, Klavírní koncert č. 1
díla ruské moderní hudby

Velké koncerty pro sólový hudební nástroj a orchestr (což je v „klasické“ hudbě samozřejmé, sonáta bývá pro sólový hudební nástroj bez orchestru, což Prokovjev také má) jsou významnou položkou v díle moderního ruského/sovětského hudební skladatele Sergeje Prokofjeva, vedle oper (nejznámější Láska ke třem pomerančům či Příběh opravdového člověka), baletů (Popelka a především Romeo a Julie), skladeb symfonických (sedm číslovaných symfonií a celá řada dalších skladeb), filmové hudby či instrumentálně-vokálních skladeb, sborů a písní.

Klavírních koncertů napsal dokonce pět, třetí z nich byl uveden poprvé v pražském Obecním domě, sólistkou byla Štěpánka Štěpánová-Kurzová, Českou filharmonii řídil Václav Talich.

První klavírní koncert Des dur, s nízkým opusovým číslem 10, svědčícím o tom, že se jedná o ranou skladbu, zkomponoval Sergej Prokofjev v roce 1911. V roce 1912 hrál skladatel na premiéře v Moskvě, dirigentem byl Konstantin Saradžev. Skladba je nejkratší ze všech čtyřech klavírních koncertů, má jednu větu a trvá pouhých patnáct minut. Jednotlivé části nejsou vnímány jako samostatné věty – 1. Allegro brioso (7–8 min.), 2. Andante assai (4–5 min.), 3. Allegro scherzando (4–5 min.). Skladbu věnoval ruskému klavíristovi a skladateli Nikolaji Těrepninovi.

Je zřejmé, že už zde je čitelný rukopis autora, i když jsou ještě patrné vlivy romantických předchůdců. Tak například melodie v oktávách v úvodu připomíná řadu jiných, předchozích skladeb tohoto žánru (první koncert Rachmaninův, koncerty F. Liszta aj.).   

https://de.wikipedia.org/wiki/1._Klavierkonzert_%28Prokofjew%29

Martha Argerich, 2005
https://www.youtube.com/watch?v=JqCwQ9clHec
Alexander Cobrin, 2005
https://www.youtube.com/watch?v=2DFnrdZZj_8

Zpět