RUHR.2010

20.01.2011 21:57

Deutschland im Internet

V roce 2010 je Porúří pod oficiálním názvem „RUHR 2010“ kulturním městem Evropy. Tím získal poprvé celý region, spojení 53 měst mezi Duisburgem a Dortmundem titul „hlavní město kultury v Evropě“. Stovky kulturních pořadů ve fascinujících lokacích nabízejí nové překvapivé dojmy.

Porúří, někdejší legendární kraj uhlí a oceli s uhelnými jámami a průmyslovými budovami se dnes prezentuje jako metropole kultury uprostřed Evropy. Někdejší místa těžké fyzické práce se proměňují v místa kulturních setkání a volnočasových aktivit, jako například „Cechovní celní spolek“, patřící ke světovému dědictví UNESCO, nebo obnovené krajiny jako „Krajinný park Duisburg Sever“. 3 500 průmyslových památek, 200 muzeí, 100 kulturních center, 120 divadel, 100 koncertních sálů, 250 festivalů – a v tomto roce ještě daleko více – zvou návštěvníky z celého světa, aby prožili zblízka hlavní kulturní město Evropy PORÚŘÍ.2010. Žije zde dnes 5,3 miliónů obyvatel, 170 národností.

Hrubý překlad následujícího článku, celý jej v originále najdete na nížeuvedené adrese:

Im Jahr 2010 ist das Ruhrgebiet unter dem offiziellen Namen "RUHR.2010" Kulturhauptstadt Europas. Damit erhielt erstmalig eine ganze Region, ein Zusammenschluss von 53 Städten, zwischen Duisburg und Dortmund, den Titel "Kulturhauptstadt Europas". Hunderte Highlights und Veranstaltungen in faszinierenden Locations bieten überraschende neue Eindrücke.

https://www.deutschland-tourismus.de/DEU/kultur_und_erlebnis/ruhr2010.htm

Zpět