Ředitel školy byl „odstřelen“, ale litera zákona je dodržena

16.06.2012 12:32

Ještě včera jsem si myslel, že příspěvek s tímto obsahem si nechám spíš pro sebe a na povídání s různými lidmi. Včerejší článek v Jičínském deníku s titulem, který jsem použil jako název pro obecnější téma, zvrátil ale toto původní rozhodnutí a přičiním alespoň stručnou poznámku k věci. Jedná se o konkurzy na školská a kulturní zařízení, které podle nového zákona může zřizovatel vypsat v souladu s představou, že ředitel takovéhoto (a ovšem i jiných) zařízení by neměl mít zajištěno „teplé místečko“ do důchodu a být neodvolatelný, pokud neudělá opravdu nějaký průšvih. Funkční období vedoucích pracovníků je stanoveno na šest let. Vzhledem k tomu, že se zmiňuji o Jičínském deníku, neměl bych zapomenout uvést, že v Jičíně k žádnému zemětřesení nedošlo, konkurzy se budou vypisovat ve školách a zařízeních, kde dosavadní ředitelé jsou v důchodovém věku.

V jiných městech nicméně politická rozhodnutí vypadají jinak. Ovšemže v souladu se zákonem, nicméně s nakyslou chutí postranních souvislostí, mezi nimiž může být obava, že by mohla lokální politická scéna být osočována, že konkurzy neudělala, ale také, že se může jednat o nepochopení, nevstřícnost či prostě aroganci moci, jak to ředitel, o němž je příspěvek, ve své obraně nazval. Nereagoval bych pouze na článek, ten je naopak na konci příběhů, se kterými se setkávám.

Nedávno jsem navštívil paní dr. Oldřišku Tomíčkovou, bývalou ředitelku Městského muzea v Hořicích, abych jí předal pár fotek, které jsem udělal na podzim na erbenovské výstavě. Už nejsem ředitelkou, posteskla si paní doktorka, autorka dvou publikací o Hořicích, člověk, který „hoří“ pro kulturu. Neznám nového pana ředitele, Mgr. Václava Horáka, a neznám další souvislosti, které mohly vést k legitimnímu rozhodnutí místních politiků, nemohu tedy posuzovat to, zda bude on „lepším“ managerem zařízení. Nebudu tady ani reprodukovat to, co mi paní doktorka řekla, ale po některých zkušenostech z minulých let si umím představit, že jí nikdo za možná desetiletou práci ani nepoděkoval.

Na místo ředitele Základní umělecké školy v Lomnici nad Popelkou také neváhali místní politici vypsat konkurs. Ani tady nepůjdu do podrobností jeho průběhu, argumentů, které vedly k legitimnímu rozhodnutí Rady města. Poznamenám pouze to, že dosavadní ředitelka škola Lenka Krausová, která se do Lomnice přistěhovala a možná také zhruba deset let se starala o místní kulturu, založila zde dětský folklórní soubor, který vyhrával různé soutěže, atd., tak tato paní ředitelka končí, s ní také přístřeší pro tři kulturní soubory v prostoru budovy (mj. místní pěvecký sbor Bořivoj, který nedávno slavil stopadesáté výročí své činnosti, už skončil), a na místo nastupuje učitel školy s vyhraněnými ideovými postoji. Jak důsledky tohoto kroku pro budoucnost kultury komentuje kulturní veřejnost, rovněž nebudu rozvádět. Do dvou let se plody tohoto rozhodnutí ukáží stejně, jako kdysi rozhodnutí odvolat pana Faifra z funkce ředitele základní školy.

V článku v Jičínském deníku ředitel Petr Ježek, jenž byl nahrazen uchazečem který v konkurzu skončil na druhém místě, vyjadřuje bez servítků. Udává celou řadu průvodních fakt, která si sice nemohu sám ověřit (ani nechci), ale umím si je představit. Kroky na poslední chvíli, účelová manipulace fakty, lživá obvinění atd. Celý případ je probrán na webových stránkách novin, kde si může každý protichůdná stanoviska přečíst. Jde mi ale v tuto chvíli spíš o cosi obecnějšího. Nechci posuzovat vhodnost toho či onoho kandidáta na místo, i když v některých případech jsou nejrůznější souvislosti opravdu velmi zřetelně vypovídající. Jde mi spíše o ona politická rozhodnutí, která výrazným způsobem ovlivní kulturní život ve městě.

Protože sám v této oblasti celý život pracuju, vím, jak je to důležité pro identitu místa, o čemž ovšem politici nejen na regionální úrovni bohužel nemají ani tušení, stačí číst pár dní noviny. Rozumím tomu, že „chlapi“ spíš budou hrát hokej nebo fotbal než třeba hrát na harfu nebo flétnu. Ovšem nejrůznější rozhodnutí, která nejsou jen čímsi okrajovým či mimořádným, nevůle podporovat kulturu (vzpomínám si, abych uvedl jeden příklad z východních Čech, byť jiného města, o vážné úvaze jednoho pravicového politika, který je dnes ve vysoké funkci v libereckém kraji, zrušit hudební výchovné zařízení, protože by tam byl vhodnější hotel) v okamžiku, kdy se začne jednat o peníze, jsou tristní a symptomatické pro tuto dobu. Anylýzu věci mám v hlavě, nechám si ji na jiný příspěvek. Jsou samozřejmě i takoví místní politici, kterým leží oblasti školství a kultury na srdci, jezdí na operu či rockové koncerty, je jich ale jako šafránu. Ostatní počítají s tím, že oni nadšenci, kteří místní kulturu dělají, ji budou i nadále dělat „za hubičku“.

https://www.horice.org/cz/clanky/kraj-zrusil-konkurz-na-reditele-horickeho-gymnazia/
https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/novapaka-jezek-reditel-skoly-odstrelen-ale-litera-zakona-byla-dodrzena-20120612.html
https://jicinsky.denik.cz/diskuse/reditel-skoly-byl-odstrelen-ale-litera-zakona-byla-dodrzena.html

Zpět