Poláček, Bass, Havlíček aj. / odkazy

18.03.2010 00:19

Karel Poláček
český spisovatel, humorista a satirik, ve svých knihách zaujímá kritický poměr k poměrům v provinčním městě / autor knih Bylo nás pět, Okresní město,  Muži v offsidu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Pol%C3%A1%C4%8Dek
https://ld.johanesville.net/polacek
https://svet-literatury.wz.cz/autori/polacek.htm
https://www.ct24.cz/kultura/literatura/78449-karel-polacek-milovnik-zidovskych-anekdot-zemrel-v-koncentracnim-tabore
https://ireferaty.lidovky.cz/2/992/Bylo-nas-Pet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bylo_n%C3%A1s_p%C4%9Bt_%28rom%C3%A1n%29
https://ceskeserialy.juk.cz/bylonaspet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%BEi_v_offsidu
https://www.youtube.com/user/SvrchovaneCechy#g/c/736A1AB89FBBCE47
(celý film)

Eduard Bass
český spisovatel, kabaretiér, novinář, zpěvák, herec, ve svých knihách píše o cirkuse a jiných formách lidové zábavy / autor knih Klabzubova jedenáctka, Cirkus Humberto aj. (viz)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bass
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klapzubova_jeden%C3%A1ctka_%28kniha%29
https://ireferaty.lidovky.cz/2/591/Cirkus-Humberto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cirkus_Humberto
https://www.televize.cz/scripts/detail.php?id=23862
https://www.cirkushumberto.com/cz/cirkus/historie
https://www.youtube.com/watch?v=9F_JqLkWtnc
https://www.youtube.com/watch?v=lP0a0NEPeaU
https://www.youtube.com/user/SvrchovaneCechy#g/c/72DFA72B54576BFC
(celý film)

Jaroslav Havlíček
český spisovatel, spjatý s rodnou Jilemnicí, autor psychologické prózy / knihy Petrolejové lampy, Neviditelný, Helimadoe / několikeré zfilmování
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Havl%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrolejov%C3%A9_lampy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neviditeln%C3%BD
https://ireferaty.lidovky.cz/2/446/Helimadoe-Havlicek-Jaroslav
https://pohodaveskole.net/literatura/helimadoe-jaroslav-havlicek
https://literarni-cajovna.wz.cz/knihovna_helimadoe.html
ve filmu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proklet%C3%AD_domu_Hajn%C5%AF
jiné
https://www.mestojilemnice.cz

Jarmila Glazarová
česká spisovatelka 20. století / vztah k našemu kraji / beskydské téma / románové balady, psychologická próza / román Vlčí jáma filmován v Jičíně
https://www.spisovatele.cz/jarmila-glazarova
https://www.knihovnicka.net/autor/41-glazarova-jarmila/zivotopis-biografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C4%8D%C3%AD_j%C3%A1ma_%28kniha%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C4%8D%C3%AD_j%C3%A1ma_%28film%29
https://pohodaveskole.net/literatura/advent-jarmila-glazarova
https://pohodaveskole.net/literatura/chuda-pradlena-jarmila-glazarova
https://www.csfd.cz/film/9602-vlci-jama


Zpět