Petr Iljič Čajkovskij / Ouverture 1812

21.08.2013 20:35

Slavnostní symfonické dílo ruského skladatele, Op. 49, česky překládané obvykle jako „Slavnostní předehra 1812“, se vztahuje, jak může tušit i neobeznámený posluchač, k vítězství Ruska nad napoleonskými vojsky v roce 1812. Její premiéra se konala při sedmdesátém výročí této události v Katedrále Krista Spasitele v Moskvě, dodnes největším pravoslavném kostele na světě, v roce 1882. Dodnes představuje monumentální dílo, které je realizováno při významných příležitostech.

Už její vznik byla záležitost zakázky, kterou Čajkovskému zadal Nikolaj Rubinštejn. Původně byla předehra plánována pro slavnostní otevření zmíněné katedrály, kterou nechal car Alexandr II. postavit jako výraz díků za vítězství Ruska nad Napoleonem. Na základě atentátu na cara byl chrám, který představuje centrální stavbu ruské ortodoxie a carské ideologie 19. století, nakonec vysvěcen později.

Obsazení orchestru odpovídá tomuto záměru. Vedle všemožných dechových nástrojů jsou zastoupeny rovněž bicí nástroje v neobvyklém rozsahu, „takže kromě tympánů, malého a velkého bubnu, trianglu, činelů, tamburiny a zvonů je předepsán dokonce „kanón“ – ovšem s poznámkou v partituře, že má být použit nástroj, který bude simulovat výstřely z děla. A pak hluboké“ nástroje, důležité pro mohutnost, jako pozouny (jeden basový) a tuba.

Žánrově má Ouvertura 1812 formu battaglie, což je hudební útvar známý už od dob baroka (náš H. Ch. Biber psal takovéto „hudební vřavy“ ), později ale byl chápán jako žánr programní hudby, napodobující průběh bitvy např. střetem nástrojových skupin apod.. V tomto případě je podstatná konstrukce skladby  postavení vojsk, povel k útoku, vítězná píseň. Takovou skladbu má např. i Ludwig van Beethoven, jmenuje se Wellingtonovo vítězství čili Bitva u Vittorie, Op. 91. (správně vlastně Vitoria, s jedním „t“), vztahující se k bitvě z roku 1813 v Baskicku mezi Brity a Francouzi.

Skladbu autor zahajuje slavnostně, což má připomínat ruské bohoslužby po vyhlášení války. Ortodoxní troparion (součást ortodoxní bohoslužby, zpěv) má název „Spasi, Gosudi, ljudi tvoja“ (Spas, Hospodine, tvůj lid, poslech zde). Následuje postavení ruského vojska, pak první pasáž boje, v němž také zazní francouzská Marseillaise jakožto symbol počátečních vojenských úspěchů francouzského vojska a obsazení Moskvy v září 1812. Tato melodie v době bitvy nebyla ještě oficiální francouzská hymna, byla ale už hudebním symbolem Francouzů. Následuje téma naděje, ve Fis dur zazní výzva k boji o to výrazněji. Následující téma ruského tance „U vorot, u vorot“ představuje folkloristický prvek ve skladbě (doprovod zprostředkovává tamburina). V době expanze Ruska v 19. století představuje odkaz na tradici, což znamená na jedné straně ortodoxní církev, na straně druhé lidová tradici, velký význam. Následuje další pasáž, v níž proti sobě „bojují“ francouzská Marseillaise a ruská lidová píseň. Po váhání, na čí stranu se přikloní štěstí v boji, přichází chorál, zprvu majestátní, následně v tutti se zvony ohlašující vítězství Rusů. Na konci pak zazní ruská carská hymna Alexeje Lvova „Bůh nám zachovej cara“, která může být (případně) podpořena i vojenskou dechovou kapelou (v interiéru hrají tuto část někdy varhany). Tyto scény jsou popsány i v románu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír.

Je zajímavé, že Čajkovského skladba je velice populární i dnes, byla populární i za sovětských časů po pádu cara. A to přesto, že sám autor jí nepřikládal žádnou velkou uměleckou váhu.  V dobách Sovětského svazu však přece jen byla carská hymna trnem v oku a byla proto nahrazována melodií z Glinkovy opery Ivan Suzanin. Populární je skladba do té míry, že se jí chopily i soubory mimo oblast vážné hudby, tak například byla v určité podobě i v repertoáru Swingle Singers či hip-hopové skupiny Army of the Pharaohs.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ouvert%C3%BCre_1812
Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=N0cpKzDoOdA
https://www.youtube.com/watch?v=HT5VjfNlGfI
(v provedení se sborem:)
https://www.youtube.com/watch?v=F3SmpBTAF5E
Jednotlivé melodie, použité ve Slavnostní předehře 1812
Ruská carská hymna
https://www.youtube.com/watch?v=9yDs72NuCrg
https://www.youtube.com/watch?v=emNUP3EMu98
Marseillaise
https://www.youtube.com/watch?v=TKtCVblxDRc
U vorot, u vorot (lepší nahrávku se mi nepodařilo najít)
https://www.youtube.com/watch?v=qao_rjvAAis

Zpět