Paul Godwin

04.05.2014 19:04

Paul Godwin
kouzlo starých šlágrů/nahrávek

Vlastním jménem Pincas Goldein byl německo-polský houslista a vedoucí orchestru. Zpočátku působil  v oblasti jazzu a populární hudby  po roce 1945 se věnoval vážné hudbě. Narodil se v polském Sosnovci (dnes v Slezském vojvodství, v době narození hudebníka Ruská císařská říše, zemřel v Driebergen v Nizozemí.

Godwin studoval zprvu ve Varšavě u polského houslisty a skladatele Stanislawa Barcewicze. Později šel do Vídně , potom do Budapešti k Jenö Hubayovi a na konci roku 1920 se usadil v Berlíně, aby studoval hru na housle  u Willyho Hesse. Z finančních důvodů byl odkázán na hraní po restauracích a v zábavních orchestrech, což mu ale měli na vysoké škole coby odchýlení od správné cesty k hudbě za zlé a což nakonec vedlo k vyloučení ze školy.

V Berlíně založil Godwin v roce 1920 svůj první orchestr a vedle toho vystupoval v řadě dalších hudebních těles, kromě toho byl žádaným hráčem u takových sólistů, jako byli Curt Bois, Otto Reuter, Max Hansen nebo Paul O´Montis. Pozornost si získal vystupováním v rozhlase, v berlínských tanečních palácích či revuálních divadlech, zájem začal mít i gramofonový průmysl. V roce 1925 uzavřel se společností Deutsche Grammophon a její zahraniční značkou Polydor smlouvu, která měla platnost do roku 1933. Se svými různými orchestry natočil na 1500 šelakových desek, účastnil se také nahrávek Kurta Wegeho či Franze Thona. Tím byl Godwin komerčně nejúspěšnějším hudebníkem výmarské doby (tzn. meziválečného Německa před nástupem Hitlera k moci). Se svým orchestrem Paul Godwin's Jazz Symphonians vystupoval na prestižních místech, j. byly Delphipalast či Revuální divadlo Rudolfa Nelsona na Kurfürstendammu. V roce 1932 rozšířil orchestr po britském vzoru: rozšíření instrumentálních skupin a mezinárodní sólisté vytvořili moderní hudební těleso, které od září roku 1932 bylo stálým orchestrem v elegantním Femina-Palastu. Orchestr dostal (např. díky nově zavedené kytaře) podobu swingujícího souboru. Začal nahrávat skladby Kurta Weilla, Friedricha Hollaendera a Willy Rosena a od roku 1929 začal pracovat pro zvukové filmy UFA. V roce 1933, krátce po Hitlerově nástupu k moci, odešel coby žid do exilu.

Nejdříve šel do Lucemburska, pak Nizozemí, kde s klavíristou Benem Silbermannem založil nový orchestr, s nímž podnikal evropská turné. Po změně režimu v roce 1940 začal mít těžká léta i  v Holandsku, taktak ušel koncentráku, jen protože měl za ženu Árijku. Po válce se pak věnoval klasické muzice v Holandském smyčcovém kvartetu, v souboru Alma musica a v jiných komorních tělesech. Nahrával nejrůznější skladby, od Mozarta po Šostakoviče, spolupracoval s jinými hudebníky, Jaap Schroederem, Alicí Hekschovou, Nap de Klijnem aj. Od roku 1955 pracoval pro Holandský rozhlas, dostal nizozemské občanství. Poslední jeho koncert byl v Amsterodamu v roce 1972 s Yehudi Menuhinem.

Na německé stránce Wikipedie jsou odkazy k nahrávkám v oblasti populární hudby i oblasti hudby vážné, některé z nich kopírujeme.

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Godwin

Yes! We have no Bananas, 1923 (jeden z nejoblíbenějších světových šlágrů té doby, autoři Frank Silver a Irving Cohn)
https://www.youtube.com/watch?v=BQLUZuQozVk
https://en.wikipedia.org/wiki/Yes!_We_Have_No_Bananas

Es geht die Lou lila Max Kuttner mit Paul Godwin Ensemble, 1925
https://www.youtube.com/watch?v=lj9GCzuE4-k&feature=results_video&playnext=1&list=PLF04386655381093D

Paul Godwin, Wau-Wau Stomp, 1927
https://www.youtube.com/watch?v=G28xWcYmPPk

Fräulein, pardon, 1928
https://www.youtube.com/watch?v=DBzCQZ6v8S4&list=PL4874D1C0C25379D6

Schöner Gigolo, 1929, Paul Godwin Orch. & Leo Monosson
https://www.youtube.com/watch?v=TNmdmSFStbg

Siboney, 1931
https://www.youtube.com/watch?v=9M5QvTeWRQs

Um das bisschen Liebe, zpěv Leo Monosson
https://www.youtube.com/watch?v=Wj_-bX9t6HQ

Natascha, 1932 (na vinětě: Es summt ein Lied der Samowar, Šumí píseň samovaru – zpívá v refrénu Leo Monosson)
https://www.youtube.com/watch?v=IFLoXQbIjao

Bianca (Fiesta in German), 1932
https://www.youtube.com/watch?v=rL6E5SzARco
(tatáž skladba Oscar Joost a jeho orchestr, Eden-Hotel, Berlín)
https://www.youtube.com/watch?v=RlZaUH9yGWk

další odkazy na nahrávky na adrese
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Godwin

Zpět