Oxford

10.01.2011 21:33

Co říci o zřejmě nejznámější univerzitě na světě a neříkat triviality? Jestliže řeknu to nejzákladnější, dopustím se právě onoho prohřešku, při zevrubnější deskripci hrozí nuda a plagiátorské opisování „CtrlC-CtrlV“. Zjistil jsem u článků na těchto stránkách, že mě nakonec stejně vždycky něco „neotřelého“ napadne a tak tomu je i v tomto případě. Vždy jsem byl přesvědčen, že je dobré nebýt líný a jet na to místo a ono o sobě vydá nějakou podstatnou informaci. Informaci, kterou se nemůžete dočíst z knih. U Oxfordu to bylo následující poznání:
Říkal jsem si mnohokrát, že u Karlovy univerzity, rovněž jedné z nejstarších univerzit v Evropě mi něco chybí. Nemám na mysli to, co brzdila doba před Listopadem, tedy před rokem 1989 (například ta šílenství s papalášem Rzounkem, který na desetiletí zdevastoval českou bohemistiku; možná je někdy někde vypíšu, ale myslím, že už jiní podali svědectví). Bylo to něco v organismu, modelu celé té instituce, a to už od počátku její existence, a přesně jsem nevěděl, co. A přišel jsem na to v okamžiku, kdy jsem navštívil Oxford.
Tenkrát (na začátku devadesátých let) se debatovalo o Masarykově knihovně a o tom, že je problém, kam ty knihy umístit. A to je přesně ono. Když přijde (kulturní) turista do Prahy, musí se nutně zeptat: A kdeže je ta slavná Karlova univerzita? Dobře, máme tady Filozofickou fakultu na nábřeží. Máme tady Univerzitní knihovnu v Klementinu. Uvědomuju si, že právě ta pro mě představovala ono vysoké učení. Totiž suplovala, nahrazovala tu ústřední budovu, která v Praze není. Budova rektorátu? To je průčelí někdy ze sedmdesátých let se sochou Karla IV. Tento odkaz je prakticky jediný na dobu vzniku. Nebo takřka jediný. Je tady ten nádherný arkýř naproti Stavovskému divadlu a za ním sál, kde se dělají promoce. Ale to, co uvidíte v Oxfordu, kompaktní, ucelený prostor, skoro je důležité, že je uzavřený, byť ne obehnaný zdí, to je fyzická demonstrace toho duchovního obsahu, který Oxford reprezentuje. A ovšemže má také unikátní knihovnu, jako ji má každá kulturní instituce, Vatikánem počínaje a Lepařovým gymnáziem konče.
Tak. Všechno ostatní si můžeme najít na internetu. (Ovšemže ne, podstatu bychom si našli, kdybychom šli do Oxfordu studovat.) Ale řadu faktů, úvah těch, kteří do tohoto prostoru už přinesli své postřehy atd.

Dám sem pouze krátký text, stažený ze stránek v odkazech dole:

Město Oxford se pyšní nejstarší britskou univerzitou, která je zároveň jednou z těch světově nejznámějších. Zdejší univerzita je duší tohoto města. Její historie začíná ve 12. století, avšak dodnes není známo která kolej je nejstarší, protože z dané doby neexistují téměř žádné záznamy. Koleje zde postupně obsadily centrum města. V současnosti je v Oxfordu 36 kolejí. Prohlídka všech univerzitních kolejí (colleges) by zabrala celý den. Nejznámější jsou Magdalen College, Christ Church College a Merton College. O studiu na Oxfordu prý sní 45% britských školáků.

Merton College byla založena už roku 1266. Nejstarší skupiny budov se nacházejí na jižní straně ulice High Street (Merton, University College, Corpus Christi) a mezi ulicemi High a Broad Street (New College, Jesus, Brasenose, Lincoln a Exeter). Magdalen College na konci High Street vznikla roku 1458 a je architektonicky zvlášť zdařilá. Magdalen Tower z roku 1482 je stavbou v pozdním perpendikulárním slohu.

Christ Church College je jednou z největších oxfordských škol, nachází se v ulici St. Aldate´s Street v jižní části města. Pyšní se nádvořím, které je největší ve městě a katedrálou, která je nejmenší v zemi. Normanská raně gotická kaple školy Christ Church College z druhé poloviny 12. století byla roku 1546 ustanovena katedrálou. K nejzajímavějším pamětihodnostem jejího interiéru patří okno v jižní příčné lodi se sklomalbami z roku 1330, zobrazujícími důležitou událost anglických dějin – zavraždění arcibiskupa Thomase Becketa, a pět oken preraffaelitů Burne-Jonese a Williama Morrise. Chór byl roku 1500 doplněn síťovou klenbou. Vzorem pro stavbu školy byla klášterní architektura, v niž se spolu pojí křížové chodby, kaple, obytné a studijní místnosti.

Jméno Oxford vzniklo patrně z označení oxen ford, brod pro voly jež se vyskytuje v jedné anglosaské kronice z roku 912. Význam obce se pak stále zvětšoval, takže zde Normané na její ochranu vybudovali do roku 1071 hrad, jehož věž - St. George´s Tower - se dochovala. Dnes tu vede přes Temži několik mostů, a kdo chce uniknout rušnému životu ve vnitřním městě, může podniknout klidnou a zdravou procházku po jejím břehu.

Odkazy
https://www.anglie-info.estranky.cz/stranka/oxford
Jak se sem dostat z Londýna: autobusový dopravce Oxford Tube
Oficiální stránky města Oxford.
Turistické infocentrum se nachází v Broad Street 15-16.

Welcome to Oxford City * Oxford city sightseeing * Oxford bus * Britain´s best breaks * Visit Oxford

https://www.chem.ox.ac.uk/oxfordtour/
(virtuální prohlídka)

mapa
https://www.dailyinfo.co.uk/sheet/pdf/central_ox_map.pdf
https://cs.tixik.com/oxfordska-univerzita-2366632.htm

https://cestovani.idnes.cz/oxford-nejslavnejsi-univerzita-na-svete-fpg-/igsvet.asp?c=A040310_175126_igsvet_tom

Stránky univerzity v Oxfordu
https://www.ox.ac.uk/
Ashmolean Museum
Pitt Revers Museum
Botanická zahrada

Fotky
https://cs.tixik.com/image-984495.htm
https://www.pbase.com/philiptam/oxford_university
https://www.pbase.com/rherrett/oxford
Autor tady má taky pár fotek z Cambridge, tak závdavek“
https://www.pbase.com/rherrett/cambridge
https://www.pbase.com/shutong/ukoxford
https://www.pbase.com/455rocket/oxuscimuseum

Na stránkách www.pbase.com jsem našel galerie z různých univerzit na světě – tak budeme moci pokračovat.
https://www.pbase.com/chuyoung/universities  

Zpět