Ondříčkovo kvarteto

01.01.2013 19:11

Ondříčkovo kvarteto
česká smyčcová kvarteta

Patří rovněž k těm zakladatelským, historickým souborům, které byly autoritou pro všechny další následovníky. Založené po skončení první světové války ve složení Jaroslav Pekelský (1921–1936) první housle, Kamil Vyskočil (1921–1932) druhé housle, Vincenc Zahradník (1921–1958) viola a Bedřich Jaroš (1921–1958) – tedy poslední dva jmenovaní po celou dobu existence souboru, zatímco na postu prvních a druhých houslí se vystřídali po třech muzikantech, resp. přesněji o další tři hudebníky, protože Richard Zika vystřídal Vyskočila v roce 1932 u druhých houslí a od roku 1936 pak přešel k prvním houslím a místo něho nastoupil Jaroslav Pekelský.

Název Ondříčkovo kvarteto vychází ze skutečnosti, že jeho členové byli žáky proslulého českého virtuóza krátce před jeho smrtí (1922), na počátku se nazývali Umělecké smyčcové kvarteto a po svém učiteli se přejmenovali po jeho tragické smrti. Jméno tedy představuje jeden z modelů/možností pojmenování vedle názvu podle významného skladatele (např. Smetanovo kvarteto) a pojmenování podle zakladatele či primária (Vlachovo n. Talichovo kvarteto). Ondříčkovo kvarteto bylo od roku 1937 komorním souborem Československého rozhlasu a tak bylo prvním hudebním tělesem zajištěným trvalou smlouvou v Československu.

Jaroslav Pekelský (1898 – 1978), profesor pražské AMU,  byl v letech 1920-1936 primáriem kvarteta, v letech 1936-1958 sekundistou. Richard Zika (1897 – 1947) byl zakladatel a od roku 1920 primárius Pražského kvarteta, které v roce 1932 vystřídal právě za kvarteto Ondříčkovo. Rovněž violista Vincenc Zahradník byl pedagogem. Bedřich Jaroš byl sólovým, komorním i orchestrálním hráčem, v letech 1918-21 byl koncertním mistrem České filharmonie.

https://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=67988&title=Ond%F8%ED%E8kovo%20kvarteto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99%C3%AD%C4%8Dkovo_kvarteto
 

Zpět