Olomouc

03.04.2012 00:55

Olomouc
místa Albrechta z Valdštejna

Jak vypadají dnes místa, která jsou spojena s postavou Albrechta z Valdštejna? Místa, kde pobýval nebo kde bojoval, která byla součástí jeho panství či držav, která jsou spojena s jeho rozhodnutími či osudy? Jaký si můžeme o nich udělat obrázek v prostoru světové sítě? Otázka je legitimní i proto, že sám vévoda měl globální ambice.

Na české stránce Wikipedie se dozvíme, že „strýc z matčiny strany, Albrecht Slavata z Košumberka, jej (Albrechta z Valdštejna) nechal vychovávat od patnácti let v Olomouci v konviktu jezuitů, kde přestoupil do katolické církve“. Na stránce o Olomouci se dočteme, že „v historickém jádru města, obklopeném rameny řeky Moravy, jehož formování bylo započato počátkem 11. století a dokončeno v polovině 19. století (…) je budova Univerzity Palackého“ a že „v 19. století existovala její předchůdkyně navazující na jezuitské vysoké učení založené v letech 1573/76“.  Na stránkách o univerzitě pak se upřesňuje název vzdělávacího zařízení, který se v průběhu let měnil. Zatímco škola byla na počátku označována jako „akademie“ - Olomoucká akademie biskupská koleje Tovaryšstva Ježíšova (Alma Olomucensis academia collegii episcopalis Societatis Jesu), později se její název proměnil na Císařsko-královská a biskupská univerzita Tovaryšstva Ježíšova v Olomouci (Alma caesarea regia ac episcopalis universitas Societatis Jesu Olomucensis), s tím, že v dalších letech docházelo v názvu nyní už univerzity k celé řadě obměn. „Označení univerzita se objevuje poprvé v roce 1635 v souvislosti s vydělením fakult filosofické a teologické, k němuž došlo r. 1630,“ pokračuje Wikipedie, tzn. že Valdštejn studoval ještě na škole, která ještě univerzitního označení nedosáhla.

Na oficiálních stránkách univerzity je její dnešní a historická stručná charakteristika následovná: Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje přes 23 000 studentů, což tvoří celou pětinu obyvatel města Olomouce.

Dnes je Olomouc stotisícová metropole v srdci Hané, pátým největším městem v Česku, centrem Olomouckého kraje a sídlem arcibiskupství, místem s celou řadou významných kulturních památek (v roce 2000 byl monumentální Sloup Nejsvětější Trojice zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO). Významným, ne-li – v tehdejších relacích – ještě významnějším městem byla v době, kdy zde studoval Albrecht z Valdštejna. Tenkrát bylo třicetitisícovým hlavním městem Moravy, druhým největším městem v Českých zemích – po Praze.

https://www.olomouc.eu/tourism/welcome/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Palack%C3%A9ho_v_Olomouci
https://oldwww.upol.cz/odkazy/o-univerzite/historie-a-soucasnost/
https://oldwww.upol.cz/odkazy/o-univerzite/
https://www.proglas.cz/detail-clanku/dejiny-jezuitske-univerzity-v-olomouci-1-dil.html

 

 

Zpět