nová maturita

31.08.2010 16:45

Poznámky

Informace o nové maturitě jsou souhrnně na webových stránkách
https://www.novamaturita.cz/

V menu na levé straně jsou jednotlivé bloky. Měli byste si prostudovat – nejen pro češtinu, i když tam to vypadá nejproblematičtější, jak maturita vypadá.
Pzn. Nejproblematičtější  bude čeština nejen proto, že se do značné míry mění forma i obsah zkoušky, ale i proto, že během třech let jsme neměli učebnice, ani materiály, podle kterých bychom se mohli na tento typ zkoušky připravovat. Např. didaktické testy se liší od dosavadního přístupu v tom, že se nejedná jen o „jazykovou“ zkoušku, ale v podstatě o zkoušku z logiky. která v náplni vyučování podle dosavadních osnov (zákonem stanovených, podle dokumentů, podle nichž se samozřejmě řídíme, nebyla).

Měli byste si projít jednotlivé články, podle nichž byste si měli udělat jasno, jak má zkouška probíhat.
1)  Maturitní model
https://www.novamaturita.cz/maturitni-model-1404033321.html
obecně: společná část, profilová část, dvě úrovně obtížnosti
2) Jak vypadá maturitní zkouška – podrobněji: v Maturitním zpravodaji – č. 1 (ve formátu pdf)
https://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-1404034090.html
3) Co bude v maturitní generálce
Maturitní zpravodaj č. 7

4) Jak vypadá zkouška z českého jazyka
Maturitní zpravodaj č. 2

Čeština je rovněž (především?) na této adrese
https://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura-1404033454.html , tam jsou dál odkazy na jednotlivé části – písemnou zkoušku, didaktický test a ústní zkoušku, způsob, jak se jednotlivé zkoušky provádějí (s jakými materiály) atd.

Ostatní vás asi taky bude zejímat – zkouška z cizího jazyka v Maturitním zpravodaji č. 3 atd.

Zpět