Nikolaj Rimskij-Korsakov / Ruská velikonoční předehra

17.08.2013 19:43

Skladba v angličtině uváděná popisně jako Russian Easter Festival Overture: Overture on Liturgical Themes, op. 36, v originálním jazyce jako Светлый праздник, Světlij prazdnik, do češtiny překládána také jako Ruské Velikonoce či  Ruská velikonoční slavnostní předehra je, jak už v názvu naznačeno, slavnostní ouvertura, kterou její autor Nikolaj Rimskij-Korsakov napsal v létech 1887-1888 na památku dvou členů legendární Pětky (Mocné hrstky) Modesta Petroviče Musorgského a Alexandra Borodina (první z nich zemřel v roce 1881, druhý 1887). Představuje třetí z monumentálních orchestrálních skladeb – vedle Šeherezády a Capriccia espagnol. Dílo bylo uvedeno v St.Petěrburgu na sklonku roku 1888.

Melodie ouvertury odpovídají ruské ortodoxní liturgii. Témata vycházejí ze sbírky ruských ortodoxních chvalozpěvů zvaných Obichod. Rimski-Korsakov doplnil partituru o řadu biblických citátů, zvláště z Žalmu 68 a Evangelia sv. Marka, kap. 16, aby zvýraznil posluchači své záměry.  Ve své autobiografii vysvětluje, že usiloval o to zachytit pohanský aspekt nejvýznamnějšího křesťanského svátku, jakož i přechod slavnostního a mysteriózního k bezuzdnosti pohanského slavení  Velikonoční neděle.

Začátek skladby je předepsán Andante lugubre (temně) a střídá dvě témata: První z nich přednesou s plnou vážností dřevěné nástroje (Povstane Bůh, a rozprchnou se jeho nepřátelé, žalm 68), druhé je chorál Ale anděl pravil. Hraje je po kadenci houslí nejdříve violoncello. Následně smyčce a pozouny zahrají první téma jako antifonu (opakování motivu v tomto případě jinou nástrojovou skupinou). Následující část allegro, uvedené druhou houslovou kadencí, cituje chorál Ti, kteří ho nenávidí, od něj prchají (neumím citovat přesně české znění) a stupňuje jásot. Pak následuje klidná melodie, která spočívá ve velikonočním zpěvu velmi známém v Rusku – Kristus povstal. Všechna témata se znovu opakují a ústí do triumfální Cody.

Info
https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Ostern
Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=7FHFJ0lU9Us n.
https://www.youtube.com/watch?v=IQoGMgA3wR0

Zpět