Mnichovo Hradiště

15.05.2012 08:56

Mnichovo Hradiště
místa Albrechta z Valdštejna

Když si otevřete webové stránky zámku v Mnichově Hradišti, objeví se vám jméno Albrechta z Valdštejna hned na první kliknutí. Asi jsem se trefil i do správné doby, protože jsem se dočetl následující:
Noční prohlídky prostor kostela Tří králů a kaple sv. Anny s hrobkou Albrechta z Valdštejna a lapidáriem barokních pískovcových soch. Slavnostní otevření nové expozice k poctě ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA
Datum konání: 01.06.2012 začátek od 20:00, délka 239 minut
Místo konání: Zámek Mnichovo Hradiště, V Lipách 148, 295 01 Mnichovo Hradiště
Typ akce: ostatní
Organizátor: Státní zámek Mnichovo Hradiště
Doba trvání: 239 minut

Líbí se mi ten „formulář“, v němž se „typ akce“ vyznačuje jako „ostatní“. Když si pod tím chci něco konkrétního představit, tak si myslím, že prostě bude mimořádná.
Ten prostor dost dobře znám, na zámku v Mnichově Hradišti jsem několikrát koncertoval, mimo jiné před časem (s orchestrem KSOKrM) právě v kapli sv. Anny s vévodovou hrobkou.

Vzhledem k tomu, že vévoda je v Mnichově Hradišti pohřben, mohli bychom se v tomto příspěvků blíže podívat na osudy jeho ostatků. Dočteme se o tom v článku Martina Baruse na stránkách Cechu invalidů středoevropské historiografie. Dáváme adresu k odkazům a uvádíme stručnější shrnutí ze stránky, věnované rodu Ottové z Losu. Tam je osud pozůstatků popsán takto:

Ostatky Albrechta z Valdštejna vykonaly složitou cestu. Ottavio Piccolomini nařídil dopravu mrtvoly do Prahy, kde měla být pro výstrahu vystavena. Během cesty tuto potupu generál Jan Matyáš Gallas odvolal a vévoda byl v tichosti pohřben u minoritů ve Stříbře. V roce 1636 císař Ferdinand II. povolil převezení ostatků do Valdštejnem založeného kartuziánského kláštera ve Valdicích u Jičína. V roce 1785 za Josefa II. doputovaly do kaple svaté Anny v Mnichově Hradišti. Novodobý náhrobek byl postaven v roce 1934 ke 300. výročí vévodovy smrti.

Valdštejnově smrti se věnoval český spisovatel Jaroslav Durych ve svazku tří povídek Rekviem (1930), nazývaných v podtitulu Malá valdštejnská trilogie (zatímco jí o rok předcházející román Bloudění je označována jako Velká valdštejnská trilogie).

Zámek v Mnichově Hradišti je příkladem šťastného osudu barokního sídla, které neutrpělo v historii dlouhodobým nezájmem či nešťastnými zásahy, jako tomu je u řady jiných, i nalezení jeho této historii odpovídající současného využití. Jak vypadá stavba dnes? Mnichovo Hradiště je tak příkladem města, kterému se v tomto smyslu daří uchovávat svou historickou identitu, která vykresluje zřetelně kontury jeho jedinečnosti.

https://www.mnhradiste.cz/
https://www.mnichovo-hradiste.cz/
https://www.mnichovo-hradiste.cz/historie-zamku/
https://cish.bloger.cz/Clanky-rany-novovek/Osudy-ostatku-Albrechta-z-Valdstejna
https://otta.cechove.cz/valdstejn.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekviem_%28Durych%29

Zpět