Michal Rataj / Interspace

22.07.2015 12:47

Michal Rataj / Interspace

Na stránkách WRD (Westdeutscher Rundfunk Köln, Západoněmecký rozhlas a televize, veřejnoprávní instituce Severního Porýní a Westfálska) nalezneme ve složce hudba vysílání pořadu Studia akustického umění (Studio Akustische Kunst) WRD 3 open skladbu Michala Rataje Interspace. Kromě poslechu skladby stojí za to něco o ní si přečíst. Převádím do češtiny:

Našim akustickým asociacím v chrámových prostorech dominuje varhanní hra a zpěv. Ale tady je ještě víc. Pražský skladatel Michal Rataj sbírá na svých cestách zvuky ze sakrálních staveb.

Skoro celé desetiletí dokumentoval Rataj akusticky prostory kostelů v Česku, Rakousku, Rumunsku, Polsku, USA, Německu a Portugalsku. Při vyhodnocování materiálu si všiml, že ho fascinuje především jedna specifická skupina zvuků.  A sice nikoli nejnápadnější zvuky rituálů, nýbrž vše, co je slyšet paralelně s kultickými ději či mimo ně: skřípění dveře, kapky svěcené vody, zvony, mumlání modliteb, vrzání starých dřevěných kostelních lavic či zazvonění mincí vhozených do pokladniček.
Michal Rataj: „Mně bylo jasné, že tyto zvuky mě oslovují více a jeví se mi ve spirituální souvislosti podstatnější než „vlastní“ zvuky rituálů. S jedinou výjimkou: kázáními. Snímky duchovních oslovení v různých jazycích vytváří úžasnou polyfonii kulturních, emocionálních a religiózních obsahů.“ (zpětný překlad, asi to M. R. v českém originále řekl některými výrazy jinak)

Michal Rataj, narozen 1975 v Písku, Česko, skladatel, rozhlasový producent a muzikolog. Studoval skladbu a hudbu v Praze, Londýně a Berlíně. V roce 2004 rezidenční umělec v MuseumsQuartier ve Vídni. 2007-2008 Fullbrightovo stipendium na University of California, Berkeley. Tvoří hudbu pro film, divadlo a rozhlasové hry, pedagogem elektroakustické hudby na Hudební a taneční fakultě  Akademii múzických umění a na New York University v Praze. Redaktor Českého rozhlasu v Praze a vydavatel internetového portálu "rAdioCUSTICA".

Realizace: autor
Produkce WDR 2015
Redakce: Marcus Heuger

Za skladbu Interspace, kterou německý Westdeutscher Rundfunk v Kolíně nad Rýnem nominoval do letošní mezinárodní soutěže Eurorádia  Palma Ars Acustica 2015, získal Michal Rataj v této soutěži čestné uznání.

Jako kontextuální poznámku uveďme, že WRD je jednou z nejvýznamnějších institucí v historii oboru, v němž se zde nyní Michal Rataj prezentuje: Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007), který zásadně ovlivnil evropskou experimentální hudbu, se narodil ve vesničce Mödrath u Kolína nad Rýnem a v roce 1953 se stal asistentem nově vytvořeného elektronického studia právě při WDR.

https://www.wdr3.de/musik/akustischekunstbeiwdr3/interspace100.html
https://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/cesky-rozhlas-zvitezil-v-mezinarodni-soutezi-euroradia-palma-ars-acustica-2015--1489373
https://michalrataj.com/

Zpět