Michaela Fukačová

01.12.2014 10:59

Téma Češi v cizině asi nejen já považuju za nesmírně zajímavé, ostatně v oblasti kultury představuje v historii celou jednu významnou kapitolu. Dnes, v době, kdy mnozí Češi tráví třeba i část roku v cizině nejen jako turisté, kdy se proměnil vzhledem k celé řadě východisek (možnosti dopravy, ekonomické podmínky, podoby mezinárodní spolupráce, globální tendence atd.) tento módus pobytu Čechy/Evropa/svět, je vějíř možností, jak „nastavit“ podoby vztahu „domova a ciziny“, se hodně proměnila tato skutečnost i její vnímání. Příkladů, kdy umělci, kteří patří k české elitě, působí úspěšně ve světě, je celá řada, včera běžel na TV-artu dokument o Liboru Peškovi, jako jeden z prvních mě napadá příběh Ivana Ženatého a zřejmě bych se vůbec nedostal k Michaele Fukačové, kdybych začal dávat dohromady byť jen narychlo nějaký obraz tohoto tématu.

U Michaely Fukačové se přitom jedná o případ, kdy ono vycestování do světa bylo původně vynucené, jak to popisuje na svých webových stránkách, dokonce i to, že je dnes vynikající světovou osobností v oblasti hudebního interpretačního umění, souvisí podle toho, co se zde píše, právě s emigrací – hra na violoncello mělo být nouzové řešení, protože Michaelu nevzali z politických důvodů na střední školu. Trvale usídlen ve Skandinávii je, pokud vím, houslista Jaroslav Šonský (pochází z Lomnice nad Popelkou), Michaela Fukačová našla svůj druhý domov v Dánsku. Přitom dnes udržuje i vztahy se „starou vlastí“ i rodným Brnem, ať již formou spolupráce – vedle řady jiných – s klavíristou Ivanem Klánským, Josefem Sukem, Renatou Ardaševovou (zmiňuji zvláště, protože je rovněž Moravačka) či Brněnskou filharmonií či orientací na témata interpretace.

Shrnu-li zkráceně to, co se můžeme dočíst v řadě článků z odkazů pod textem, nejpozoruhodnější z řečených témat je kompletní nahrávka violoncellového díla Bohuslava Martinů, Brahmsův Koncert pro housle a violoncello, který nahrála s už zmíněným Josefem Sukem, Violoncellový koncert Pavla Vranického, a pak violoncellová literatura dánských skladatelů, mezi nimiž je výrazné dílo Hermana Davida Kopela a jeho syna Anderse Kopela. Také na koncertních pódiích si mohli čeští posluchači laureátku celé řady významných soutěží, které kdysi odstartovaly její raketový vzestup, a žákyni legendy violoncellové hry Mstislava Rostropoviče, často užít, například v listopadu loňského roku (2013) v Brně, kde zahrála Sonátu op. 40 Dmitrije Šostakoviče, Sonátu Césara Francka či virtuózní Pezzo capriccioso op. 62 Petra Iljiče Čajkovského (poslední v poslechové ukázce dole).

Hra Michaely Fukačové je fascinující už ze záznamu. Mám-li najít nějakou už hotovou formulaci, přebírám z jednoho článku v odkazech následující: Odborná kritika nešetří superlativy nad výrazovou hloubkou její hry, jedinečně oduševnělým projevem a schopností uchvátit posluchače intenzivní niternou výpovědí. Snad bych ještě přidal slova o strhující dramatičnosti, která přitom nemá ani stín falešného patosu.

info
https://www.fukacova.com/cellist.php
https://www.facebook.com/pages/Michaela-Fuka%C4%8Dov%C3%A1-cello/199341576817077?fref=ts
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michaela_Fuka%C4%8Dov%C3%A1

https://www.arskoncert.cz/cz/umelci/?id=27
https://www.rozhlas.cz/klasika/tipy/_zprava/komorni-koncert-s-violoncellistkou-michaelou-fukacovou--1326734#.UyIHpArumOI.facebook
https://www.rozhlas.cz/socr/aktuality/_zprava/494835
https://www.rozhlas.cz/socr/kdojekdo/_zprava/634903

další
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=13097 (zajímavé další informace o hudebním rodinném zázemí)

Antonín Dvořák, Klid lesa
https://www.youtube.com/watch?v=oJZghyUPYgs

Antonín Dvořák, Violoncellový koncert op. 104, Michaela Fukačová & Odense Symphony Orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=HbvTNcreMHs

Antonín Dvořák, Rondo
https://www.youtube.com/watch?v=ArFEdTBSGro

Martinů Variace na slovenské lidové písně
https://www.youtube.com/watch?v=y4dyUCVgtVo

Jan Novák - Capriccio for Cello and Orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=RXA6lAEu-8Y

Igor Stravinskij, Italská suita - Tarantella - Michaela Fukačová / Ivan Klánský
https://www.youtube.com/watch?v=rUmTF82Tp_o&list=PLHS8bPfbm6UBb-WZGDqIlyi1HjirJNEsJ&index=25

P. I. Čajkovskij, Pezzo Capriccioso pro cello a orchestr
Brněnský filharmonický orchestr, dir. Libor Pesek

https://www.youtube.com/watch?v=Et-lgnLAJTI&list=PLHS8bPfbm6UBb-WZGDqIlyi1HjirJNEsJ&index=51

Herman D. Koppel, Violoncellový koncert (2. část, M. F. nahrála řadu jeho skladeb a skladeb jeho syna Andrease K. )
https://www.youtube.com/watch?v=lUsnkGHdAU0

 

Zpět