Matysovo kvarteto

30.11.2012 16:15

Smyčcové komorní seskupení, nazvané jménem hudebního skladatele Jiřího Matyse, patří k těm novějším mezi českými smyčcovými kvartety a k nejmladší generaci českého interpretačního umění. Vzniklo v roce 1997 v prostředí brněnské konzervatoře, svůj název má od roku 2002 (v některých materiálech chybně uveden rok 2003, k dnešnímu obsazení Richard Kružík první housle, Jakub Látal druhé housle, David Šlechta viola a Robert Kružík violoncello dospělo teprve nedávno, v roce 2009 (do té doby byl u partu violy Otakar Salajka, úplně první sestava, tenkrát ještě studentů třetího ročníku byla Richard Kružík, Pavel Mikeska, Otakar Salajka a Sebastián Tóth, původní název kvarteta byl Smyčcové kvarteto Konzervatoře Brno). Richard Kružík a David Šlechta jsou rovněž členy brněnské filharmonie, první jmenovaný pedagogem na zdejší konzervatoři.

Není až tak zcela obvyklé dávat jméno po „žijícím“ skladateli, zároveň to ale není nic nepřípustného (jako tomu je třeba se jmény ulic ve městech), protože i takto může být program hudebního sdružení obsahově spojen se jménem, kterým se v tomto případě nezaštiťuje jakožto ikonou osobnosti známé po celém světě. V případě Matysova kvarteta je to naopak název veskrze oprávněný. Soubor se totiž systematicky zabývá interpretací Matysova díla, objevuje se na programu kvarteta i sólových vystoupení Richarda Kružíka, který pro Český rozhlas natočil Matysovu Suitu pro sólové housle. Rovněž Jiří Matys, ač původem z východních Čech (nar. v Bakově u Náchoda v r. 1927) je spojen s brněnským kulturním prostředím. V Brně studoval po válce varhany na konzervatoři a na Janáčkově akademii, působil zde na katedře skladby, v různých obdobích jako profesor konzervatoře, profesor Taneční konzervatoře či ředitel základní umělecké školy, Jmenovec Jiří Matys je architektem.

Členové tohoto komorního sdružení jsou i jinak propojeni v moravském hudebním životě. Richard Kružík je pedagogem brněnské konzervatoře, členem Filharmonie Brno a od roku 2006 uměleckým vedoucím Moravského komorního orchestru, s nímž získal nejvyšší ocenění v soutěži Concerto Bohemia 2009 za nastudování Suity Leoše Janáčka.

Také Jakub Látal je členem brněnské filharmonie a vystupuje s ní jako sólista. S Richardem Kružíkem jsou spolužáci z JAMU (jejich učitel Rudolf Šťastný kromě toho předával taktovku Richardu Kružíkovi v Moravském komorním orchestru, podobně jsou oba absolventy kurzů u prof. Antonína Moravce).

Violoncellista Robert Kružík, úspěšný v řadě soutěží a absolvent několika mistrovských kurzů, působil rovněž ve jmenovaných symfonických tělesech, v roce 2008 debutoval jako sólista Filharmonie Brno. Významným podílem jeho hudební činnosti je dirigování, dirigoval orchestry v Blansku a v Brně, od r. 2011 je šéfdirigentem Kolínské filharmonie.

Jakub Šlechta je jediný ne-Brňák, je absolventem konzervatoře v Teplicích, podobně jako Richard Kružík a Jakub Látal ale studoval na Janáčkově akademii v Brně (u doc. Ladislava Kyseláka, člena Janáčkova kvarteta). Rovněž k Janáčkovu kvartetu jsou v celém souboru propojenější vztahy – například primárius Kružík s ním provedl Mozartovy kvintety.

https://www.matysquartet.com/
https://www.musica.cz/skladatele/matys-jiri.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Matys
https://www.konzervatorbrno.eu/index.php?m=200
Podrobnější informace o dalších souvislostech se dají nalézt na adrese:

https://is.muni.cz/th/178964/ff_b/Jiri_Matys_a_Matysovo_kvarteto.txt

 

Zpět