Ludmila Pavlová a Magda Ochmanová ve Valdštejnské loggii

18.09.2018 17:10

Ludmila Pavlová a Magda Ochmanová  ve Valdštejnské loggii
2. září 2018 / Podkrkonošské hudební léto

Možná ta obě jména měla být prohozena, alespoň v první části se celý příjemný večer jevil jako recitál písničkářky s doplněním houslového doprovodu, v druhé části se nicméně ve dvou skladbách, první a poslední úlohy prohodily Magda Ochmanová převzala úlohu klavírní doprovazečky  Ludmily Pavlové. Ostatně na FB to tak je, koncert je uveden jako Magda Ochmanová & Ludmila Pavlová v Lodžii. V „podrobnostech“, kde se hovoří o „společném koncertu“,  je pak ještě uveden atribut „podkrkonošská“ u slova houslistka. Shodou náhod jsem v první řadě (abych mohl pořídit pár fotek) seděl vedle rodičů písničkářky a klavíristky a v mezičasech se vyptal a dozvěděl, že Slezsko, o němž mluvila Magda, a k němuž mám já rovněž vztah prostřednictvím příbuzenstva jednoho z bratrů mé babičky (rodové legendy a příběhy), nebylo nijak tematizováno (nářečně, tematicky či jakkoli jinak), je konkrétně Havířov a písničkářka na HAMU studuje čtvrtým rokem produkci a druhým klavír.

V úvodu bylo (ve shodě se stránkami Valdštejnského imaginárie) řečeno, že se jedná o součást Podkrkonošského hudebního léta, což se mi nyní ukazuje na stránkách Ludmily Pavlové, kde je uvedeno, že se jedná o její iniciativu (1. ročník se uskutečnil v loňském roce, 2017, mezi letošními koncerty je uveden termín 28. 6. 2018 jako Slavnostní zahájení tohoto festivalu v Hotelu Central v Nové Pace, kde proběhl i slavnostní ceremoniál zahájení prvního ročníku a jeho slavnostní zakončení. Jak jsem nahlédl do programu, moc pěkné: Anna Paulová, skvělá klarinetistka (laureátka Pražského jara), Stanislav Gallin (Orbis trio) a další. Jsou tu i zmínky i o Josefu Muzikovi, tuto souvislost jsem nevěděl, abych se o tom zmínil, když jsme se potom spolu bavili (jsem jeho žák v Nové Pace). Ludmila Pavlová už ostatně ve Valdštejnské loggii vystoupila, společně s Eduardem Šístkem (violoncello), v koncertu nazvaném Čarovné housle Podkrkonoší „v rámci podkrkonošské komorní tour“.

O Magdě (Magdaléně) Ochmanové lze na internetu vyčíst, že byla jednou z nejúspěšnějších studentek Pražské konzervatoře, a že vystupovala v Duu M+M s akordeonistkou Markétou Laštovičkovou. Sama o sobě prozradila, že do vlastní tvorby se pustila teprve před několika lety (snad dokonce vloni?, což ostatně při jejím mládí je docela pochopitelné), každou svou písničku, kterou si vždy doprovodila na klavír a někdy k doprovodu přizvala Ludmilu Pavlovou, nějak kontextuálně uvedla. Písničky to byly zamilované, ze všedního života, o přírodě. Nesené na příjemné melodické lince a s lehkou a čistou intonací uvěřitelně zazpívané. Zkrátka milé, sympatické vystoupení, bez jakýchkoli póz či manýr, se skleničkou vína po ruce na desce klavíru.

Jeho součástí byla i určitá prostorová dramaturgie, když houslistka v druhé části vešla do prostoru oktogonu uličkou a místem se nesly zvuky arpeggií (hra na všechny čtyři struny překlápěním smyčce). Překvapením pak bylo zařazení působivé skladby estonského minimalisty  Arvo Pärta Fratres, které použitím této techniky houslové hry začíná a pokračuje melancholickými, ale též zářivě rozsvícenými, technicky obtížnými pasážemi. Skladbu jsem neznal, zeptal jsem se po vystoupení interpretky, ta se zase divila, když jsem jí řekl, že nejen že toho skladatele znám, ale že ho považuju za hudební ikonu, jehož věci jsem poslouchal snad už před dvaceti léty. Inu, generační rozdíly, ona sama si pro něj dojela přímo do Estonska. Tam jsem zase já nikdy nebyl.

Krásný, milý večer.

Ludmila Pavlová
https://www.ludmilapavlova.net/duo
https://valdstejnskalodzie.cz/news/497/131/ne-2-7-18-00-Ludmila-Pavlova-carovne-housle-Podkrkonosi
https://jicinsky.denik.cz/kultura_region/podkrkonosske-hudebni-leto-aneb-houslistka-ludmila-pavlova-20170518.html
https://hradec.rozhlas.cz/deti-nevi-co-je-nervozita-dokud-jim-nekdo-nerekne-smeje-se-houslistka-ludmila-7550720¨

 

Magda Ochmanová
https://www.facebook.com/magdalena.ochmanova
https://operaplus.cz/seznamte-se-magdalena-ochmanova/

Písničkářka a klavíristka má pěkné nové webové stránky:
https://www.magdalenaoch.com/

Arvo Pärt, Fratres
https://www.youtube.com/watch?v=RNVoZVFpW58

Moje fotky
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Ludmila_Pavlova_a_Magda_Ochmanova_ve_Valdstejnske_loggii/

Zpět