Knižní miniTRH malých nakladatelů

08.06.2018 12:14

Knižní miniTRH malých nakladatelů
Libeňská synagoga, 5. červen 2018

Přivítal jsem, když mi v „událostech“ na FB vyskočila nabídka s titulem Knižní miniTRH malých nakladatelů s úvodní kresbou „Knihy v Libni“, protože jsem se právě na ten den chystal do Prahy s jistým daným a jistým k tomu přiřazeným programem, do něhož se přehlédnutí produkce právě těchto nakladatelů více než hodilo. Z dramaturgické rady  ČDH, která byla „ode dvou“ a od kamaráda Faltuse, s nímž jsem předtím strávil pár hodin nad starými šlágry, to všechno bylo „na jedné trase metra“, po níž jsem vyrazil z Černého mostu na Invalidovnu, poté na Karlovo náměstí a pak znovu zpět na Palmovku, kde se synagoga, někdy nazývaná Nová libeňská synagoga nachází. Také čas do nějakého rozumného odjezdu autobusu byl dobrý, takže jsme potom s Milanem, který sem též dorazil, maje to také pouhou jednu stanici, ještě stihli ještě zajít do kavárny kousek od magických hrabalovských míst.

Na Google mapě vypadá umístění budovy „v Praze 8 na křižovatce Palmovka“ jaksi neukotveně, takřka chaoticky, mimo silniční síť, v níž hlavním tahem je Sokolovská třída, v nepravidelných obrazcích parkových ploch a vedle nepravidelného náměstí Bohumila Hrabala s autobusovým nádražím. V reálu se nakonec ukazuje, že je to místo, kde právě tyto momenty jsou zvláštním způsobem provázané a vše působí nějak vzdušně a přitom „je to všude blízko“ – k metru, k rekonstruovanému libeňskému divadlu, k libeňskému mostu, o jehož zbourání se na pražském magistrátě živě diskutuje… Na profilu synagogy na FB jsem si přečetl stručnou informaci o historii, převzatou z Wikipedie:

Základní kámen ke stavbě nové synagogy byl položen 23. listopadu 1846 za přítomnosti arcivévody Štěpána na výše položeném místě (právě kvůli hrozbě častých záplav), již mimo hranice původního ghetta. Stavba trvala dlouhých dvanáct let. Slavnostně vysvěcena byla r. 1858. Stavba byla postavena v novorománském slohu s orientálními prvky, v duchu tehdejšího romantického historismu, tehdy velmi módního stylu. Od vstupní branky vedla alej s nízkými stromy až ke vchodu. Stavba samotná je monolitní, relativně jednoduchá, jednopatrová, zakončena sedlovou střechou.

Z volného prostoru, aktualizovaného nápisy na transparentech za sebou pod stropní klenbou v několika jazycích „If not now when?“, také česky, hebrejsky a možná ještě v nějakém dalším jazyku, opravdu dýchá historie, ale i oživení, v čele chystali nějací mladí muži promítací plátno, Milan mi pak volal, že tam zůstal a že tam něco promítal Zdenko Pavelka, znám ho z Jičína z jeho prezentace beletristické knížky Karla Hvížďaly v Knihovně Václava Čtvrtka někdy před rokem.

Na stolech po obou stranách vedle sebe byly v krabicích i jinak umístěné knihy jednotlivých knižních subjektů, celou akci pořádala Novela bohemica, nakladatelství se sídlem v Kunraticích, které založil právě Pavelka, jak se dočteme na jejích webových stránkách:
Nakladatelství Novela bohemica založil v roce 2009 literární publicista a redaktor Zdenko Pavelka, dlouholetý editor Salonu, literární přílohy deníku Právo. Nakladatelství je od počátku zaměřeno především na vydávání a podporu původní české beletristické, esejistické a memoárové tvorby, po prvních letech existence se jeho produkce rozšířila také o překladové tituly. Ve středu zájmu stojí kvalitní literatura starší i nejnovější a významné osobnosti českého kulturního života v širších souvislostech.
Na FB profilu je na úvodní fotce Pavelka s jedním z autorů na besedě na nějaké akci „venku“, zřejmě na Knihexu, o němž se píše také na webových stránkách.

Jako další pořadatelé jsou uvedeni Sdružení Serpens, Nakladatelství P3K a Nakladatelství DharmaGaia. Celkem prezentovalo své knihy devět nakladatelství, uvedu je ještě jednou v úhrnu, jak je vypisuje „událost“:
Baobab
Dauphin
DharmaGaia
Nakladatelství Pavel Mervart
Nakladatelství P3K
Novela bohemica
Pražská scéna
Trystero
Verzone

Prošel jsem s potěšením všechny stánky a znovu si uvědomil, jak jsou jednotlivá knihkupectví originální, jaká síla v tom je a jaké bohatství, samozřejmě ony velké domy mají také své místo, ale tady je zřejmý osobní přístup k věci, přístup takřka intimní, v něm se liší i ony samy od sebe, zřejmý i u mužů a žen, kteří stáli za stoly. Bavil jsem se s nimi a viděl jsem v jejich očích nadšení a vtaženost do celého toho dění, bylo vidět, že mají nějaký názor, ale ne to, co se pod tím slovem bohužel dnes někdy myslí, totiž zdůvodňování své arogance a prosazování sebe sama bez jakékoli skutečné orientace s tím, že přece každý má právo na to „myslet si“ a říkat, co chce, přičemž s „myšlením“ to nemá nic společného. V tomto případě bylo o čem si povídat, ať už to byly osudy té které knihy, jejího autora, výhledů nakladatelství atd.

Můj „háček“ a vlastní důvod, proč jsem se pro návštěvu rozhodl, byly ovšem knížky nakladatelství Verzone, které vydává současnou čínskou literaturu v překladech předních českých sinologů, i s tím, že si odvezu nějakou z těch knih, které jsem si měl už pořídit na loňské Ars poetice a neudělal jsem to s představou, že si je vypůjčím v knihovně. Některé z nich pravda opravdu měli, ale třeba na Rozpukov, který mě Zuzana Li a Denis Molčanov doporučili coby naplnění představy o tom, co je to současná Čína, jsem musel počkat až do dnešního dne. Přečetl jsem mezitím řadu jiných a potvrdil si, že je to oblast podobná latinsko-americké literatuře před několika desetiletími. Podobné zjevení, podobná intenzita, síla příběhů i imaginace.

Tak tedy má knižní posedlost byla aspoň na pár dnů ukojena.

https://www.facebook.com/search/top/?q=nov%C3%A1%20libe%C5%88sk%C3%A1%20synagoga

https://www.facebook.com/events/1976142695800405/?active_tab=discussion

https://www.novelabohemica.cz/

Knižní bazar na Kotlasce
Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, 20. červen 2018
Pošlete staré knížky do světa a pořiďte si na prázdniny nové čtení! Knihy můžete měnit, prodat nebo věnovat RUBIKON Centru. Prodá je za vás a výtěžek poputuje na služby lidem s trestní minulostí.
PRODEJCI, hlaste se prosím na e-mail kotlaska@rubikoncentrum.cz nebo nám napište zprávu :-)
https://www.facebook.com/events/2079785948966354/

Knihex
Setkání nakladatelů a čtenářů pod širým nebem

Vila Štvanice, 16. 6. 2018
Cílem knižního jarmarku Knihex je podpora menších nakladatelů a jejich produkce.
Knihex umožňuje těmto kvalitním menším nakladatelům sejít se a představit se společně veřejnosti. Je záměrně pořádán v pražském veřejném prostoru, aby se knihy dostaly na čerstvý vzduch a mezi lidi.
Knihex se snaží být nejenom knižním trhem, ale také místem, kde se dá příjemně strávit den – návštěvníci můžou pobýt v odpočinkové zóně, děti v dětském koutku, pro všechny je připraven doprovodný program.
https://www.facebook.com/events/1763467657033797/

Zpět