Jubilanti 1644 / Heinrich Ignaz Biber, Václav Karel Holan Rovenský, Jan Josef Božan

01.08.2014 15:20

Dostal jsem od Miloše Starého pozvání

na koncert hudebního tělesa LITERÁCY Jitčin pod vedením Michaela Pospíšila na počest velikánů barokní chrámové hudby a zároveň jubilantů J. Fr. Ig. Bibera, V. K. Holana, J. J. Božana, (všichni narození 1644), který pořádá město Jičín spolu s římskokatolickou farností-arciděkanstvím Jičín v rámci projektu Prodloužené víkendy – ORGANUM CANTATE.

Účinkují :
Majda Uhlířová – viola di gamba, Ondřej Koláčný – barokní housle, LITERACY Jitčin a hosté-žáci lesní letní lesní dílny na Valdštejně.

Kostel Sv. Ignáce z Loyoly , pátek 1.8.2014  začátek v 18 hodin.

Předtím jsme se o tomto velkém výročí bavili už po telefonu s Michaelem Pospíšilem, který jičínské Literáky založil a několikrát ročně s nimi, i když už v Jičíně nepobývá, pořádá nejrůznější vystoupení (letos co jen vzpomínám na Jičínském masopustu ve Valdštejnské loggii).

Michalův obrovský vhled do hudby baroka, podložený znalostí evropských archivů, a zkušeností interpretace barokních skladeb způsobem, který vychází z toho, že on vlastně žije v té době takřka se vším všudy (telefony, auto a počítače jsou jen nepříjemné nezbytnosti), přináší souvislosti jednak v samotné podobě koncertů (nechci hovořit o „autentické interpretaci“, protože to může být i určitá manýra, zásadní je spíš, že se hraje u svíček, z not, které jsou kopiemi/přepisy originálních kancionálů, ve volném obsazení souboru atd.), jednak poněkud jiný věcný výklad barokní kultury, která není něco odtažitého, nýbrž – v případě Jičína – něco velice blízkého, protože je pravděpodobné, že řada z oněch autorů, např. Michna z Otradovic, zde pobýval, Holan byl v nedalekém Rovensku atd.

Příkladem může být už uvádění jmen. Vzpomínám na zjevení, když Musica Florea nahrála skladby Heinricha Ignaze Bibera a od Jana Basisty Novotného jsem měl noty od něj. Biber se narodil ve Stráži pod Ralskem (Wartenbergu), byl německé národnosti, ale v té době bylo vlastně přirozené uvádět jména i česky (v jiných případech si významní lidé dávali dokonce latinskou podobu, Comenius třeba), takže v upoutávce koncertu je jméno skladatele uvedeno jako Jindřich Ignác Biber.

V této krátké informaci o koncertu se stěží mohu zabývat podrobnějším připomenutím osobností třech významných skladatelů, kteří svým dílem podstatným způsobem spoluvytvářeli podobu českého a evropského hudebního baroka. Skutečností je, že v českých médiích se tímto tématem příliš nikdo nezabývá. Škoda, právě tyto momenty vytvářely z Čech onu respektovanou kulturní mocnost, vlákna této tradice vedou až do dnešní současnosti.

Zpět