Joseph Ferdinand Sonnleithner

14.04.2014 21:06

Joseph Ferdinand Sonnleithner
Ze staré Vídně

Joseph Ferdinand Sonnleithner, který nás zajímá především jakožto zakladatel Vídeňského hudebního spolku, byl Vídeňák (zde se narodil 1766 i zemřel 1835). Rakouský libretista, ředitel divadla a archivář byl synem Christopha Sonnleithnera, rovněž skladatele, ale především právníka, pocházejícího z maďarského Segedína, který studoval na Vídeňské univerzitě práva a později sem byl povolán jako děkan, bratrem Ignáce Sonnleithnera, rovněž právníka, jehož sestra Maria Anna Sonnleithnerová, provdaná za dr. Wenzela Grillparzera, byla matka významného rakouského spisovatele a dramatika Franze Grillparzera (byl tedy jeho strýčkem, stejně tak jako byl strýčkem Leopolda von Sonnleithnera, další významné osobnosti vídeňského hudebního a právnického života).

V letech 1804 - 1814 byl Sonnleithner tajemníkem vídeňského Dvorního divadla, napsal řadu libret, mj. k Beethovenově jediné opeře Fidelio, k opeře Faniska Luigi Cherubiniho či Agnes Sorel Adalberta Gyrowetze. Byl také jedním z nejranějších sběratelů lidových písní v Rakousku. Pojilo jej blízké přátelství s Franzem Schubertem a jeho synovcem Grillparzerem. Pro portrétní galerii, která je dnes zachována ve vídeňském Spolku přátel hudby, nechal udělat u Antona Depaulyho Schubertův portrét. Legendární byl jeho humor, stejně jako humor jeho bratra, jak dosvědčuje například Joseph Haydn.

https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Sonnleithner

 

Zpět