Johann Strauss ml. / Tance v serailu a Mladí Vídeňáci

17.04.2014 19:50

Johann Strauss ml. / Tance v serailu a Mladí Vídeňáci
Ze staré Vídně

Pět týdnů po svém hudebním debutu v Casino Dommayer uvedl Johann Strauss rovněž na tomto místě valčík op. 5, nazvaný Serail-Tänze (Tance v serailu). Tentokrát to byl benefiční koncert, výtěžek nebyl ve prospěch pořadatele, nýbrž ve prospěch pořádajícího umělce. Večer s názvem „večer dobré nálady“ (ein Abend der Heiterkeit) měl oslovit mladé lidi a tak byl sál dekorován exoticky. Hosté se měli cítit jako v serailu v Konstantinopoli. Valčík samotný ovšem byl komponován ryze klasicky vídeňským způsobem. Svižný úvod se stal jednou z nejpopulárnějších melodií mladého Strausse a ten ji pak použil znovu v operetě Vídeňská krev (výstup ministra).

Posledním raným valčíkem, který byl uveden v místě debutu vídeňského skladatele, byli Die jungen Wiener (Mladí Vídeňáci), op. 7. Johann Strauss syn po prvních vystoupeních, velice chválených také novináři, zjistil, že se stále velká část vídeňského obyvatelstva přiklání skladbám jeho otce, a chtěl získat své publikum. Mladé publikum. Tento opus, kterým oslovil právě mladé lidi, kteří se mu zdáli málo integrovaní do společenského života, se ukázal jako správná cesta. Johann Strauss syn se stal kapelníkem mladé generace. Také hudební formou se Johann Strauss odlišil od svého otce, tedy od vzoru vídeňského valčíku, když po výrazném začátku a po melodické první části hned zařadil codu, což odporovalo dosavadní tradici valčíku.

https://de.wikipedia.org/wiki/Serail-T%C3%A4nze
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_jungen_Wiener
https://www.youtube.com/watch?v=u0eCJni5pyc
https://www.youtube.com/watch?v=e_GAm3jNXts

Zpět