Johann Sebastian Bach / Sonáty pro violu da gamba

14.04.2013 18:42

Johann Sebastian Bach / Sonáty pro violu da gamba
hudební skvosty minulosti / dílo J. S. Bacha

Tři sonáty pro violu da gamba a cembalo G dur BWV 1027, D dur BWV 1028, g moll BWV 1029 patří k jeho nejznámějším komorním skladbám. Sonáty nemají žádný stylistický vztah na dobou gambovou kulturu, kterou představovali francouzští skladatelé Antoine Forqueray, Monsieur de Sainte-Colombe, Marin Marais a jejímž základem byla virtuózita a rozvinutá akordová hra na tento nástroj. Je tedy i dost pravděpodobné, že tyto skladby vlastně původně vůbec nebyly napsány pro gambu. Je možné, že je Bach pro tento nástroj přizpůsobil.

Dnes tyto skladby hrají především violoncellisté, violisté či kontrabasisté, přitom jsou tyto skladby pro tyto nástroje příliš vysoko nebo naopak příliš nízko. Všechny tři sonáty jsou koncipovány jako kontrapunkt, tzn. že gamba a obě ruce cembala jsou rovnocenné při trojhlasu. Jen na začátku třetí věty druhé sonáty a na začátku první věty třetí sonáty je muzika napsaná jako generálbas.

Sonáta G Dur, BWV 1027
   * Adagio 12/8 G-Dur
   * Allegro ma non tanto 3/4 G-Dur
   * Andante c e-Moll
   * Allegro Moderato ¢ G-Dur

Sonáta existuje také ve verzi pro dvě příčné flétny a continuo (BWV 1039, rovněž v G-Dur); Bach posunul hlas druhé flétny o oktávu a dal jí gambě. Třetí věta je pozoruhodná harmonická studie, obě rychlé věty jsou fugy, popř. fugatti.

Sonáta D Dur, BWV 1028
   * Adagio 3/4 D-Dur
   * Allegro 2/4 D-Dur
   * Andante 12/8 h-Moll
   * Allegro 6/8 D-Dur

Třetí věta představuje harmonicky vypracovanou sicilianu. Závěrečná věta je fuga s dvěma tématy, které se neustále vyměňují mezi nástroji. Obsahuje moderní koncertantní prvky, především velkolepě založenou virtuózní kadenci obou sólových nástrojů

Sonáta g moll, BWV 1029
   * Vivace c g-Moll
   * Adagio 3/2 B-Dur
   * Allegro 6/8 g-Moll

Celková forma i řada detailů připomínají zřetelně koncertní formu, a existuje domněnka, že tato sonáta je přepracováním koncertu (možná pro dvě flétny). Téma unisono v první větě připomíná třetí Braniborský koncert, sóla tvoří kontrastující téma. V prostřední větě naznačuje basový hlas jednoduchou a takřka archaickou harmonii, nad níž oba svrchní hlasy rozvíjejí působivý zpěv. Závěrečná věta je opět fuga, jejíž rozsáhlá mezihra ale vkládá překvapivě kontrastující druhé téma „cantabile“. Tím působí věta nesmírně moderně, skoro jako dílo následující generace.

 

O muzice

https://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-recenze/Johann-Sebastian-BachSonata-G-dur-BWV-1027-D-dur-BWV-1028-g-moll-BWV-1029~15~listopad~2001/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gambensonaten_%28Bach%29 (základní zdroj informací)

Noty
https://imslp.org/wiki/Sonatas_for_Viola_da_Gamba_and_Clavier,_BWV_1027-1029_%28Bach,_Johann_Sebastian%29

Muzika
Paolo Pandolfo a Markus Hünninger
https://www.youtube.com/watch?v=RkhVDkKqaec
O Paolo Pandolfovi, italském virtuózovi a skladateli hudby pro violu da gamba
https://www.concentus-moraviae.cz/EventDetail.aspx?eventId=ohmcdchjglaneaijinlgamilkcjdegfm
https://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Pandolfo
https://www.paolopandolfo.com/
https://www.amazon.com/Bach-The-Suites-Johann-Sebastian/dp/B00005Q39U

János Starker, Zuzana Růžičková
https://www.youtube.com/watch?v=3wdxFafHu4Q (v menu napravo další části)

Leonard Rosé, Glenn Gould
https://www.youtube.com/watch?v=Q97QxvZdzOY (dtto)

Mischa Maisky, Martha Argerich
https://www.youtube.com/watch?v=cBDCpgg_voU (dtto)

 

Zpět