Johann Sebastian Bach / Orchestrální suity BWV 1066 - 1069

20.04.2013 23:26

Johann Sebastian Bach / Orchestrální suity BWV 1066 - 1069
hudební skvosty minulosti / dílo J. S. Bacha

Jeden z větších celků v Bachově díle jsou čtyři orchestrální suity BWV 1066 – BWV 1069. Pokud nám neříkají nic tato čísla z proslulého seznamu skladeb německého barokního génia, pak je možné zmínit, že druhá věta třetí suity D dur je proslulé Air, jeden ze „šlágrů“, vedle proslulé toccaty a fugy d moll, BWV 565, nejznámější Bachova melodie vůbec.

Tak jako v jiných případech se jedná vždy o řadu tanců s předsazenou ouverturou. Protože Bach suity nenadepsal žádným zvláštním názvem, bývají často zvány právě podle názvu této první věty ouvertury. První věta zaujímá často v partituře více než polovinu prostoru, což jí dodává zvláštního významu. Často začíná „francouzskou ouverturou“ s první částí v typicky tečkovaném rytmu, následujícím fugatem s rozsáhlou koncertantní pasáží a výrazně variovanou reprízou první části. Dnes bývají některé repetice vynechávány, není ani zřejmé, jak v tomto ohledu postupoval sám Bach.

Následuje řada tanců. Bach v orchestrálních suitách nedodržuje žádné pevně nastavené pořadí tanců. Tak zde nenajdeme ani jedinou allemande a kupodivu pouze jedinou (v jiných skladbách tak častou) gigue. Naproti tomu tady jsou tance jako forlane, réjouissance či badinerie, které se jinak v Bachově díle prakticky nevyskytují. Zatímco úvodní části se vyznačují výraznými koncertantními prvky, tance jsou, zvláště v první a druhé suitě, předloženy v prosté formě.

Všechny čtyři orchestrální suity jsou zachovány nezávisle na sobě (nikoli např. v jediném rukopisu), netvoří tedy nějaký pevný cyklus skladeb. Nemáme ovšem originální autografy, k dispozici jsou pouze opisy jednotlivých hlasů. Proto dlouho nebylo možné skladby datovat. Dnes se předpokládá, že Bach uvedl suity v rámci koncertů se svým souborem Collegium musicum v Lipsku v roce 1723.

O muzice
https://www.pkf.cz/cyklus-pkf-classics-07-09/c3-orchestralni-suity.html
https://www.allmusic.com/album/bach-orchestersuiten-1-4-mw0002264322
https://de.wikipedia.org/wiki/Orchestersuiten_%28Bach%29 (východisko info-článku)

Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=riijIS67Qe4
Info o nahrávce
https://eptachordon.com/2011/04/16/j-s-bach-suite-per-orchestra-bwv-1066-1069-il-fondamento-p-dombrecht-dir/
https://www.ilfondamento.be/ (určitě si pustit!)
Il Fondamento, existuje 20 let, zal. 1989 hobojistou Paulem Dombrechtem, profesorem Královské konzervatoře v Bruselu, nahrávky J. S. Bacha, G. F. Telemana, G. F. Händela, Jana Dismase Zelenky aj.
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Dombrecht
Jiná nahrávka:
I Barocchisti, D. Fasolis
https://www.youtube.com/watch?v=jb6KIGt_yYo

K jednotlivým skladbám se ještě vrátím v samostatných příspěvcích.

Zpět