Johann Sebastian Bach / Goldbergovské variace

14.04.2013 17:13

Johann Sebastian Bach / Goldbergovské variace
hudební skvosty minulosti / dílo J. S. Bacha

Goldbergovské variace patří s Passacagliou pro varhany a Chaconnou pro housle ke třem největším příkladům Bachova variačního umění, říká článek na české Wikipedii. V nejznámějším tematickém seznamu děl německého barokního skladatele BWV (Bachwerkverzeichnis) jsou ovšem tyto tři skladby zařazeny pokaždé v jiné skupiny, Chaconna v Sonátách a partitách pro sólové housle, popř. díla pro sólový instrument, Passacaglia BWV 482 ve skupině „nicht choralgebundene Werke“ a konečně Goldbergovské variace BWV 988 ve skupině „sonát, koncertů, variací“, spolu např. s Italským koncertem, s nímž má společné východisko v původním označení „Clavierübung“ (G. variace j. Clavierübung Teil IV, It. koncert Clavierübung Teil II).
Jméno má skladba podle německého varhaníka Johanna Gottlieba Goldberga, také Johanna Theophila Goldberga, pro kterého J. S. Bach na žádost diplomata a Bachova příznivce Hermanna Carla von Keyserlingk třicet variací zkomponoval. Bach si Goldberga cenil jako svého nejlepšího žáka, neboť mj. dokázal z partitur pro hraběte bezchybně hrát. Jak se dívám do zmíněného článku, vše nejdůležitější, co bych k variacím na árii z Knížky pro Annu Magdalenu Bachovou řekl, je tam popsáno. Základ v basech, hlavní tónina G dur, způsob variační práce. Poznamenejme jen, že slovo „aria“ neznamená árii operní, nýbrž typ instrumentální věty, která se od doby Girolamo Frescobaldiho (Aria detta la frescobalda, 1627) používala jako základ právě pro variace. V ní má vedle zpěvné melodie význam harmonická konstrukce nad ostinátním basem. Podobně pracoval např. i Georg Friedrich Händel, když bohatě zdobené Air vzal za základ variací ve své Cembalo-Suite d-Moll (HWV 428), uveřejněné v roce 1720.
Některé variace se opírají o známé formy, druhy či typy vět:
polonéza – var. 1, passepied – var. 4, gigue – var. 11, menuet – var. 19, sarabanda – var. 26, triosonáta – var. 2, fughetta – var. 10, francouzská ouvertura – var. 16, toccata – var. 29, lamento – var. 21 a 25, quodlibet – var. 30.

Info
https://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-recenze/Johann-Sebastian-Bach-Goldbergovske-variace~17~brezen~2012/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Goldbergovy_variace
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldberg-Variationen

https://www.arta.cz/index.php?p=f10136cz#
https://www.hudebnirozhledy.cz/www/index.php?page=clanek&id_clanku=298
https://www.novinky.cz/kultura/42617-goldbergovy-variace-se-prolinaji-s-bachovym-osudem.html

Možný poslech s partiturami
https://oregonbachfestival.com/digitalbach/goldberg/
Rovněž s notami, možná ještě lepší, na portále uživatele „Gerubach“ (43 videí, několik z nich jsou skladby jiných autorů, mj. Pendereckého)
https://www.youtube.com/watch?v=BYfKWyeichE
Glenn Gould, 1981, klavír
https://www.youtube.com/watch?v=N2YMSt3yfko
Transkripce pro smyčcový orchestr

komentář uvádí: Dmitry Sitkovetsky / NES Chamber Orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=je8brwUWOew

Zpět