Johann Sebastian Bach / Air

21.04.2013 23:35

Johann Sebastian Bach / Air
hudební skvosty minulosti / dílo J. S. Bacha

Jedna z nejznámějších melodií německého barokního skladatele J. S. Bacha je jednou z vět třetí ze čtyř orchestrálních suit, označovaných v seznamu BWV čísly 1066 – 1069. Respektive je první z vět po Ouverture, jíž v orchestrálních suitách následuje řada tanců. V tomto případě to ale není taneční věta. Slovo „Air“ psané v jiných případech také někdy Ayr, Ayre, Aria, pochází z francouzštiny a má význam „melodie“, „píseň“, a v době baroka tento hudební útvar používal, pokud nešlo o vokální skladbu, jako ne-taneční věta v instrumentálních skladbách, suitách.

U Johanna Sebastiana Bacha toto označení nalezneme v několika případech, ve druhé a čtvrté Francouzské suitě či ve čtvrté a šesté Partitě. Pokaždé to jsou značně odlišné skladby v náladě i tempu, Bach tedy označoval tímto slovem prostě „melodii“. Nejznámější je samozřejmě Air ve zmíněné třetí orchestrální partitě BWV 1068. Umlknou trubky, hoboje i tympány. Ve čtyřčtvrťovém taktu se pomalu rozvíjejí dvě repetice melodie, dole nekompromisně provázené v osminách kráčejícím basem.

Air známe kromě originální podoby také v úpravě pro sólové housle a klavír (v důsledcích pak v dalších úpravách) v transpozici do C dur, kdy je celý houslový part předepsán pro nejhlubší strunu G. Autorem úpravy je německý houslista August Wilhelmj (1845 – 1908), profesor houslové hry v Londýně. Vydával klasickou a romantickou houslovou literaturu a je autorem dvanácti sešitů Moderní houslové školy.

V odkazech nalezneme nejrůznější podoby slavné Bachovy skladby. Zajímavá je i skutečnost, že jsou velmi rozdílná tempa. J. S. Bach zde totiž žádné konkrétní tempo nepředepsal. Chci jen podotknout, že jsem vybral ukázky, které jsou pro mne přijatelné. Nevadí mi jakákoli úprava, pokud ctí skladbu, a může to být třeba pro kontrabas nebo theremin. Dokázal bych si představit i zajímavou úpravu pro rockovou kapelu nebo dokonce i parodii. Nakonec i Bach psal svou hudbu ke kávě se zákuskem. Vyloučil jsem ovšem nekompromisně ony podoby, kde je to za hranicí (mého) vkusu.

Dovolím si ještě drobnou osobní poznámku. Představte si malého houslistu, který musí udržet první dlouhou notu tak, že „šetří smyčec“, který se při nasazení takřka neposunuje, aby ji posléze zesílil a rozvinul v melodii. Představte si jej, když má trému a třese se mu pravá ruka, protože před ním je plný sál.

https://de.wikipedia.org/wiki/Air_%28Musik%29

Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=BVn4p7uYdMc
Neville Marriner, Academy Of St Martin In The Fields

https://www.youtube.com/watch?v=GMkmQlfOJDk
(The Berlin Philharmonic Orchestra
Conducted By: Sir Simon Rattle)

 

https://www.youtube.com/watch?v=nqEOTYZuu-M
Royal Philharmonic Orchestra conducted by Andrew Litton on 14th august 2010 at the Royal Albert Hall.

https://www.youtube.com/watch?v=sOOgqZdztGY
(Anne-Sophie Mutter)

Další
https://www.youtube.com/watch?v=IA76qbP9wsE
https://www.youtube.com/watch?v=8ljII_bRQQk
https://www.youtube.com/watch?v=HrIPAf2V8tc
https://www.youtube.com/watch?v=-d-G3FrttKs
(Modern Jazz Quartett, The Swingle Singers)
https://www.youtube.com/watch?v=kZVPBE53r2s
(The Classical Jazz Quartet)
https://www.youtube.com/watch?v=slUW5IBVo_8
(Bobby McFerrin)

Nevím, zda se mi podařilo najít to nejzajímavější. Nechť každý hledá dál, určitě se dá narazit na mnohé další podoby.

Zpět