Jiří Pavlica

18.09.2011 15:14

Jiří Pavlica
čeští houslisté

Když se řekne Jiří Pavlica, představím si v prvním okamžiku hudební soubor Hradišťan, jehož je Pavlica uměleckým vedoucím. Nenapadlo by mě tedy prvotně jej uvádět v řadě českých houslistů, protože si myslím, že Jura Pavlica je renesanční osobnost. Zpěvák, hudební skladatel, autor úprav lidové hudby, to vše rámci Hradišťanu, ale také s přesahem k jiným oblastem hudby. Mám na mysli televizní pořady, v nichž se setkávaly na jevišti – na pozvání Hradišťanu – soubory jazzové nebo rockové, s nimiž vedl Jiří Pavlica dialog o hudbě. Zajímavé bylo například setkání s Vlastou Redlem a AG Flekem, které vyústilo a nahrávku (1994), podobně se Žalmanem a spol., pěveckým sborem Bambini di Praga, Spirituál Kvintetem či Komorním orchestrem Leoše Janáčka. Podobný charakter má řada nahrávek pod názvem „Sešli se“.
Jestliže má tedy článek podtitul „čeští houslisté“, byl to impuls seznamu stránek na české Wikipedii, na nichž je Pavlica mezi houslisty uveden, a zároveň vědomí, že hra na housle se neomezuje jen na tzv. „vážnou hudbu“. Máme také Jana Hrubého, který spolupracuje s řadou kapel v oblasti rockové či jazzové hudby a který je typem, dá se říci, univerzálního hudebníka, nebo rockového houslistu a violistu Jiřího Kabeše, jehož působení je spjato s kapelou Plastic People of the Universe.
Také houslista v lidové hudbě má poněkud jiné postavení než houslista v hudbě klasické. V lidové hudbě je první houslista označován jako primáš (zatímco v komorní hudbě, v kvartetu jako primárius, v orchestru jako koncertní mistr) a jeho postavení je víceméně postavení uměleckého vedoucího, se zpěváky se podílí o pozici, která se v populární hudbě označuje jako „frontman“. To ale není vše, jako v celé lidové hudbě je i interpretace hudebního materiálu – lidové písně či lidové hudby, jiné než v klasické hudbě, kde je houslista „interpretační umělec“, tzn. při veškeré osobitosti, která tím není popírána, hraje „noty, které napsal hudební skladatel“, tedy interpretuje jeho hudbu. V lidové hudbě má houslista poměrně volnou ruku přinejmenším například ve zdobení not, tempech, ale i ve výraznějších „zásazích“ do celé struktury skladby, které přesahují vlastně do charakteru úpravy celé skladby.
V případě Jiřího Pavlici je tento aspekt velmi výrazný a lze dokonce odmítat termín, který se nicméně používá, totiž že jde o „folklórní hudbu“. Ta totiž je spontánní, přenáší se tradicí „od děda k vnukovi“ v kapele a společenství lidí, k jejichž identitě tato hudba patří. Tady je práce vedoucího srovnatelná s tím, čemu se v jazzu říká „standardy“, totiž – zjednodušeně řečeno – písničkami či skladbami, kterým každá kapela dá svou interpretací jiný, může to být i výrazně odlišný, charakter. Aranžérská činnost je činnost skladatelská, samozřejmě s určitými pravidly specifickými právě pro aranže. Jen tak mohou vzniknout takové cykly, podobné projektům ve vážné hudbě (nejproslulejší O slunovratu, 1999), někdy Pavlicova tvorba, podobně jako třeba tvorba Jaroslava Krčka, překračuje až do zcela samostatných skladeb.

Jestliže je v názvu článku jméno vedoucího souboru Hradišťan, soustředil jsem se na úvahu o jeho úloze, nikoli o místu Hradišťanu jako takového. V ukázkách poslechu samozřejmě nelze obojí oddělit.

Info
https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1002118
https://oldwww.upol.cz/index.php?id=4197
https://www.indies.eu/en/umelci/97/jiri-pavlica/
https://www.hradistan.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Pavlica
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradi%C5%A1%C5%A5an

Muzika
Modlitba za vodu
https://www.youtube.com/watch?v=eIczjPRyZKQ
Lásko, milá lásko
https://www.youtube.com/watch?v=nh_V8cj2IPE&feature=related
Krátký popis léta
https://www.youtube.com/watch?v=R3NRY7k468c
Haleluja
https://www.youtube.com/watch?v=PpVOuIOYjgI&feature=related
Altajské nebe
https://www.youtube.com/watch?v=oWJAkpfAjGc&feature=related
Moje vina
https://www.youtube.com/watch?v=7px_bnHmGk8&feature=related
Mlýnek
https://www.youtube.com/watch?v=UkRJJxwiY4w

s Vlastou Redlem
https://www.youtube.com/watch?v=ZPtiluMJbbQ
s Filharmonií Brno
https://www.youtube.com/watch?v=aKf9OYnguWg

Zpět