Jičínská pečeť

16.01.2012 22:32

Jičínská beseda je spolkem, který není v Jičíně dlouho. Zato její působení si získalo za tak krátkou dobu úctyhodného respektu. Předseda Pavel Kracík zaměřil činnost sdružení k setkáním, nad zajímavými jičínskými tématy, která vykazují vysokou odbornou úroveň. Konají se zhruba jednou měsíčně, často v Porotním sále, mnohdy ale i na místech, kterých se bezprostředně týkají, třeba v chrámu sv. Ignáce, kde je památný svatý obrázek Panny Marie Rušánské. V Jičíně se v poslední době odehrálo mnoho pozoruhodného a Jičínská beseda na tom má výrazný podíl. Tak je to i s objevením originálního obrazu Karla Škréty, o němž nikdo do té doby netušil.

 

Jednou z aktivit Jičínské besedy je udílení ocenění, které bylo nazváno Jičínská pečeť. Ono slovo pečeť já sám vnímám ve dvojím slova smyslu. Pečeť je něčím, co otevírá a uzavírá nějaký dokument, nějaké významné sdělení, tedy opatřují se jí důležité listiny, a většinou to slovo v nás vyvolává pocit historičnosti, má historickou atmosféru. Kromě toho v češtině máme výraz „vtisknout pečeť“ něčemu, něčemu „dát punc“, zanechat stopu. Myslím si, že Jičínská pečeť je v určitém smyslu obojím. Alespoň v případě Stanislava Hylmara, devadesátiletého pamětníka, který přebíral pečeť v jednom z minulých udílení, a stejně tak, pokud se to týká Vladimíra Úlehly, regionálního historika, který – mimochodem řečeno – je už držitelem Ceny města Jičína při jejím prvním udílení. Pro pořádek ještě budiž řečeno, že prvním nositelem Jičínské pečetě je Jaromír Gottlieb, bývalý ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně, a PhDr. Jindřich Francek, historik a archivář, autor rozsáhlé monografie Dějiny Jičína.

 

Setkání lidí, kteří vnímají pana profesora Úlehlu coby blízkou či spřízněnou duši, participují tím či oním způsobem na zdejší kultuře či si letošního laureáta váží coby významné jičínské osobnosti (a mohou pro to mít celou řadu důvodů), proběhlo v Rumcajsově ševcovně tento předvánoční pátek (16. 12. 2011). Nechci příliš podléhat deskriptivnímu pokušení, nicméně vnímal jsem souvislost kulturního týmu kolem Valdštejnské loggie, v jejímž areálu a stejnojmenném spolku se Úlehla hodně angažoval, ale byli přítomni i lidi z Baševi, spolku, který vznikl kolem jičínské židovské synagogy a prezentuje židovskou kulturu, a pak z agentury Nahoru dolů, tedy na vysvětlenou neznalým místních poměrů Jiří Wilda, věžník či ponocný na Valdštejnské bráně, a také herec Závěsného divadla, je zároveň tím, kdo přivítá návštěvníky Rumcajsovy ševcovny. Doufám, že jsem to příliš nezjednodušil, byli zde mnozí další, pokusil jsem se něco z toho zachytit na svých snímcích.

https://www.jicinskabeseda.cz/jicinska-pecet/
https://www.jicinskozpravy.cz/zpravy/2011/1/3747-jicinska-beseda-oceni-vladimira-ulehlu-jicinskou-peceti.htm
https://jicinsky.denik.cz/kultura_region/jicinska-pecet-ulehla20111213.html
Záznam na Rajčeti

https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Jicinska_pecet_2011_Prof._Vladimir_Ulehla/

Omylem vymazáno, datum původní editace 18. 12. 2011

Zpět