Je docela s podivem...

28.04.2011 21:29

Je docela s podivem, že jsem zde tato vrátka neotevřel dříve. Jedna z mých nejoblíbenějších knížek v raném mládí byly Osudy dobrého Švejka. Četl jsem je u tety v Bílém Potoce několikery prázdniny vždy znovu. Frigo na mašině bylo zjevení „němé grotesky“ v polovině šedesátých let v jičínském kině. O komice jsem napsal svou první diplomku. Desku Felixe Holzmanna jsem používal při výuce češtiny pro německé studenty. Snad jen na Charlie Chaplinovi jsem nikdy neujížděl, toho jsem si spíš vážil pro řadu věcí. Zaujala mne věta Jiřího Voskovce o králi komiků, který když se dívá na vodní hladinu, vidí v jejím zrcadle Hamleta. Bezprostředním impulsem ukázat prstem na několik komiků prostřednictvím těchto článků byl dokumentární film o Luďkovi Sobotovi, který dokázal kdysi dokonale ztělesnit idiocii své doby a který se v tom filmu tvářil skoro smutně.

Zpět