Informační systém města Jičína / III

22.01.2011 11:29

 

Jednotlivé položky

Informační prvky ve městě

Na starých fotografiích vidíme, jak město „komunikuje“, vysílá signál, že má zájem o návštěvníka, občana, klienta… Doba ručně malovaných vývěsních štítů je dávno pryč, nahradily je logotypy firem a moderní informační systémy. Každá doba měla své charakteristické prostředky vizuální komunikace. Středověk erby, 30. léta minulého století neóny. Měla také místa, kde své informace sdělovala. V řečeném středověku na vratech kostela, v době, kdy vznikly dálnice, na billboardech podél nich. Vyslat zmíněný signál našeho zájmu znamená jít s dobou. Oprýskaná či rezavá tabule je jen ukázkou celkového nepořádku, investice vložené do oblasti informačního systému se několikrát vrátí.

V projektu, který realizovali ve Znojmě, se můžeme dočíst o důvodech, proč vytvořili ve městě nový informační systém, následující: Zkvalitnění informační služby v cestovním ruchu a využití potenciálu regionu jeho efektivní a stálou propagací. Vytvoření místního orientačního a navigačního systému, provázání všech atraktivit cestovního ruchu ve městě Znojmě pomocí  jednotného designového řešení navigačních a orientačních prvků.

Realizaci takového systému by mělo předcházet zamyšlení, co chceme adresátovi sdělit. To znamená ovšem i, kdo je tímto adresátem, a jakým způsobem očekáváme, že bude s informacemi zacházet. Tomu, co budeme chtít konkrétně realizovat, tedy předchází úvaha, že informační systém
- sděluje o sobě, kdo/co je
- informuje, jakou má pro příchozího nabídku
- nabízí servis míst, které mu mohou pomoci naplnit jeho očekávání
- vytváří jakousi „mapu“, tzn. handbook (návod) na upotřebení (cesta za památkami či po úřadech)
- nabízí „jazyk“, tj. pojmenování věcí (návštěvník pak nemusí říkat, to je ta brána, co je u náměstí, ale Valdštejnská brána), ale také pohled na věci (katedrála v krajině, Valdštejnova zahrada atd.)
- rozlišuje důležitost informací, což může být i problematické, ale umožňuje to orientaci (z toho důvodu je dobrá několikastupňovost, umožňující postupné pronikání do podrobnějších úrovní)
- je součástí tohoto prostředí
- jeho důležitost je stejná jako např. dopravní systém, bezpečnostní systém v budově atd., stejná jako pro ostatní oblasti, tedy pro školství, zdravotnictví, muzea, firmy, atd.
- měl by být přátelský – vstřícný v používání (klient nemá pocit chaosu, bloudění, bariér, nepřátelských postojů, nepříjemných překvapení či neočekávaných situací, které by musel „řešit“)

Informační systém posuzujme jako produkt, který by v zásadě měl obsahovat
a) pevné či variabilní součásti v prostoru města, b) tiskoviny, knihy, plakáty, c) webové stránky

a v podrobnějším rozvržení
- prvky ve městě typu „ukazatel“ (informační tabule, mapa aj., kterou „čteme“, označení památek, rozcestníky, navigace tras či okruhů, turistické značky aj.)
- prvky ve městě haptického typu (prvky vkládané do dlažby, „linie“ cesty, simulace někdejších památek, např. vyznačení někdejších hradeb, kostelů apod.)
- informační centrum (centrální místo, kde se návštěvník všechno dozví)
- zvukové prvky (stabilní či mobilní, např. sluchátka, se kterými turista chodí po jednotlivých trasách)
- tiskoviny, suvenýry – skládačky, programy, průvodce, turistické známky, předměty s „Jičínem“
- webové stránky (navazující na trasy ve městě, popsané v tiskovinách, a spojující se všem dalšími důležitými odkazy

Informace též na
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/informacni-system-mesta/

Pracovní materiály / jkč 2010

Zpět