Informační systém města Jičína / V

22.01.2011 11:22

 

Novinky a věci staronové

Budoucnost je třeba připravovat už v současnosti. Minulost nám může dát správný směr.

Webové stránky. Principem internetu je „spojovat“, tedy na jedné adrese by měly být kromě vlastní podoby serveru odkazy ke všemu, co chceme „zviditelnit“. Měl by se podstatně rozšířit rozsah stránek, tj. možnosti, co by se mohl občan, podnikatel, turista či návštěvník dozvědět. V souladu s tím by se měly uplatnit i nové formy, kterými se rozšiřuje obraz o městě. Vedle galerií fotografií např. naskenované materiály, virtuální prohlídky, nejrůznější databáze, zveřejňování studií o městě a krajině (což je „výkladní skříň Jičína“)

Na tomto listu se soustředím pouze na představu o prezentaci města pro návštěvníka/turistu. Jednotlivá témata by mohly být formulována ve shodě s okruhy, popř. turistickými trasami, které jsou pro Jičín určující:

Valdštejnův/barokní Jičín, Jičín jako brána do Českého ráje (Město čtyř krajin), Jičín 1866, Židovský Jičín, průmyslová historie (Knotkové), Musilův Jičín (architektura 20. století)
(O těchto tématech hovořil již před časem J. Gottlieb)

Jakousi mapu těchto památek, které by měly být i označeny a v souladu s označením popsány v materiálech pro turisty, lze napsat ve virtuální prohlídce, kterou bych si uměl představit v širší podobě, než Jičín v současnosti má (na stránkách, které pokrývají celé Česko, a které se budou jistě dále rozšiřovat)

1. Valdštejnovo náměstí, celek a jednotlivé stavby
2. Valdická brána
3. chrám sv. Jakuba - katedrála
4. zámek – arkádové nádvoří, interiér muzea
5. Valdštejnova zahrada – zámecký park
6. „Brána“ a drak z Žižkova náměstí, Husova třída
7. Město a krajina – lipové stromořadí a Valdštejnská loggie (virtuální cesta Lípama), pohled ze Zebína (popřípadě pohledy z Veliše, Kumburka či Bradlece)
8. Synagoga, Židovská ulice, židovský hřbitov
9. Musilův Jičín, Musilovy velké veřejné stavby, vily na Čeřovce
10. Knotkovy továrny (vlastně dnes problematické torzo)
11. Sportovní zařízení města
12. Koupaliště
13. Věže ve městě (kromě Valdické brány věže kostelů, vodárenská věž u rybníka Kníže, Milohlídka – pokud by nebyla samostatně)
14. Čeřovka – park, objekty, Milohlídka
15. Nové Město
Určitě jsem na něco zapomněl. Ostatně vypracováním by měl být pověřen odborník, např. z jičínského muzea. Ostatní témata mohou být v běžných fotogaleriích, např. školy, další tématické celky.

K tématu též na https://jan-k-celis.webnode.cz/news/informacni-system-mesta/

Pracovní materiál / jkč 2010

Zpět