Konečně jsem si tady otevřel svou výlohu

30.08.2009 13:03

Konečně jsem si tady otevřel svůj krám či svou výlohu. Je to vlastně jedna z podob toho, co člověk dělá, a i když nejsem příliš vybaven znalostmi, jak se dělají webové stránky, rád bych, aby alespoň částečně odrážely můj způsob vnímání světa. Pokusím se sem umístit jakýsi přehled mých aktivit v oblastech, které by mohly někoho zajímat. Rád bych zveřejnil pro širší společenství především texty, které jsem k té či oné příležitosti vytvořil a které mnohdy byly publikovány buď zkráceně, mnohdy i zkresleně, nebo vůbec. Pokusil jsem se uspořádat jednotlivé balíčky aktivit i zprostředkovat odkazy k dalším místům, v nichž tím či oním způsobem participuju. To vše s vědomím trvající fragmentárnosti a parciálnosti, proměnlivosti a konečně i neuchopitelnosti toho všeho (tuto poněkud nesrozumitelnou poznámku v některém z textů vzápětí vysvětlím). Nicméně potřeba alespoň částečně uspořádat některé své věci je pro mne už neodkladná a měl jsem to udělat už dávno.

jkč

 

Zpět