Ilja Kabakov

04.12.2011 15:06

Ilja Kabakov
výtvarné umění na YouTube

S jeho dílem jsem se setkal „tváří v tvář“, věda už předtím zvěsti, poprvé v Centre Pompidou v Paříži. A musím říci, že jsem se trochu vyděsil, v zápětí nadchnul. Škvírou mezi prkny byl vidět jakýsi pokoj s neuvěřitelným bincem, pod červenou žárovkou byly útržky novin, jakési komunistické symboly, nějaký nábytek, díra do stropu, detaily si už nepamatuju, i když intenzívní pocit zůstal dodnes. Přiřadil jsem si uměnovědné pojmy instalace a asambláž, zasáhla mne životnost poněkud jiného konceptuálního umění, než na jaké jsem byl zvyklý od západních umělců.
Na stránce německé Wikipedie si teď upřesňuji, co jsem časem poněkud pozapomněl, totiž skutečnosti kolem disidentství rusko-židovského umělce, který svůj „moskevský konceptualismus“ převezl při emigraci v roce 1988 do New Yorku a odtud do celého světa. Jeho geneze se datuje od roku 1978, kdy vznikaly první obrazové stěny s texty parodujícími oficiální sovětské umění. Techniku koláže rozvíjel dále ve svých instalacích. Jejich historie započala v roce 1981 prací s názvem Muž, který nikdy nic nevyhodil, sestávající z hromady starých krabic, listů poznámkového papíru a všemožného odpadu. Šance, že jeho díla budou vystavena ve vlasti, byla ovšem mizivá. První zahraniční výstava v Kunsthalle Bern s názvem Ilja Kabakov: Na okraji obsahovala 25 obrazů a 490 kreseb. V roce 1987 dostal Kabakov tříměsíční stipendium Uměleckého spolku Štýrského Hradce, z něhož se už do Sovětského svazu nevrátil. V roce  1989 následovalo stipendium DAAD (Německé akademické výměnné služby, u nás ji kdysi dostal Knížák) a ve stejném roce byly jeho práce vystaveny v Centre Pompidou (tak to byly ty, které jsem viděl).  
Od počátku devadesátých let vystavuje Ilja Kabakov po celém světě (např. 1992 documenta 9, 1993 Stedelijk museum Amsterdam, Museum of Contemporary Art Chicago, 2000 Tate Modern London etc.), jeho kritický pohled na denní problémy člověka a společenské utopie má široký vliv na další současné umělce.

P. S. Zmíněné dílo se jmenovalo Muž, který vyletěl ze svého bytu do kosmu.

P. P. S. Trochu mě to láká, trochu dadaismu: Věda zvědav zvěsti. Pověděv poděv se pověsti. Zvěděv zvěda v hrsti. Hrnuv hru, hrousti housti housle, houně děv, děs poděs, oděsa, z lesa, hopsa hejsa.

https://www.all-art.org/art_20th_century/nonconformist_art1.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Ilya_Kabakov
https://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=6633
https://www.amazon.com/Ilya-Kabakov-Space-Apartment-AFTERALL/dp/1846380049
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabakov%27s_Installations#The_Man_Who_Flew_Into_Space_From_His_Apartment
https://srg.cs.uiuc.edu/Palace/projectPages/kabakovArt.html

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=4ldfhLRYIM0
https://www.youtube.com/watch?v=ZVA5ch3vH74&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=c5GIRSCIt4E&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=VRb_ueI_r1o&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=tdWlS041ApE&feature=related
(celá série videí)
 

Zpět