Hrubá Skála

25.04.2012 21:06

Zámek Hrubá Skála můžete spatřit cestou z Jičína do Turnova vlakem nebo po silnici po levé straně ve svahu, za nímž se nacházejí proslulá podtrosecká údolí. Ostatně Trosky jsou tím prvním monumentem dominujícím krajině Českého ráje už při pohledu, který se rozevře na terénním prahu, než sjedete do Libuně. Následují právě dvě „valdštejnské“ památky, totiž zámek Hrubá Skála a, před příjezdem do Turnova, hrad Valdštejn. Ovšemže můžeme zvolit i jinou trasu, totiž paralelní turistickou Zlatou stezku Českého ráje, která vede právě i přes Hruboskalsko, zajímavé i coby významná horolezecká lokalita v prostoru pískovcového skalního města.

Zatímco některá „valdštejnská“ místa jsou s osobou vévody spojena teprve jejich nabytím za jeho života, Hrubá Skála je rodový majetek. Hrad s názvem Skála vybudoval Hynek z Valdštejna kolem roku 1350. Podobně jako v Jičíně přestavěl a rozšířil zámek Smiřických, tak i Hrubou Skálu koupil od posledních členů rodu, který byl posledním v řadě po pánech z Jenštejna a Zajících z Házmburka, kteří je v průběhu staletí vlastnili. Romantické podoby, v jaké zámek známe dnes, ovšem nabyl teprve později, v devatenáctém století, jak to ostatně bylo u řady českých hradů, včetně Karlštejna.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%A1_Sk%C3%A1la_%28z%C3%A1mek%29
Se změnou majitelů neplatí adresy uvedené na některých stránkách, hotel „Hrubá Skála“ je součástí řetězce, informace o něm se naleznou na adrese
https://www.hotelklik.cz/ či
https://www.hrubaskala.cz/hotely/hotel-zamek-hruba-skala/
https://www.severnicechy.info/dr-cs/9723-z-turnova-na-trosky-po-zlate-stezce-ceskeho-raje.html
Obec Hrubá Skála
https://hrubaskala.craj.cz/
https://virtualniprohlidky.cz/virtualni-prohlidka/zamek-hruba-skala/
https://www.turistika.cz/mista/hruba-skala
https://hruba-skala.ceskehory.cz/
Lékařská sympózia
https://hrubaskala.net/index2012.htm
Horozelectví
https://www.severnicechy.info/dr-cs/5897-lezecka-oblast-hruboskalsko.html
https://www.climbing-paradise.cz/cs/hruba-skala
https://www.hruboskalsko.cz/
3D – vyhlídka z ochozu zámku Hrubá Skála do Českého ráje
https://www.virtualtravel.cz/hruba-skala/zamek-hruba-skala/vyhlidka.html

 

Zpět