György Sándor

15.02.2014 11:22

György Sándor
americký klavírista

Maďarsko-americký klavírista György Sándor (1912 – 2005) je jedním z nejvýznamnějších žáků Bély Bartóka. U něj studoval na Akademii Ference Liszta v Budapešti klavír, kompozici studoval u jiného významného skladatele, muzikologa a hudebního pedagoga Zoltána Kodályho. V roce 1939 přesídlil Sándor do Spojených států, nikoli ovšem z politických důvodů, ale protože jej oslovila Amerika, a v roce 1943 dostal občanství. Známost v kulturních kruzích získal provedením 3. klavírního koncertu Bély Bartóka (viz o něm samostatný příspěvek). Celé dílo svého učitele pak v průběhu své hudební kariéry dvakrát nahrál. Za první nahrávku u firmy Vox obdržel cenu Grand Prix du Disque. Podobně pak nahrál kompletní klavírní dílo svého druhého učitele Zoltána Kodályho a rovněž ruského skladatele Sergeje Prokofjeva (v roce 1968).

Sándor působil jako pedagog na soukromé univerzitě Southern Methodist University v Dallasu, v letech 1961 až 1981 na University of Michigan a od roku 1982 na proslulé Juilliard School of Music v New Yorku. V roce 1981 napsal knihu o technice klavírní hry, napsal také řadu klavírních transkripcí, např. skladby Čarodějův učeň (Zauberlehrling) Paula Ducase (podle stejnojmenné balady J. W. Goetha, publ. 1950) či první dvě věty (Tempo di Ciaccona a Fuga) Bartókovy Sonáty pro sólové housle (první provedení 1975, publ. 1977). Editoval a publikoval rovněž Bartókovu vlastní klavírní transkripci na žádost skladatelova syna (zveřejněna byla v roce 2001 a Sándor ji rovněž nahrál).

V roce 1950 se Sándor oženil s Christou, rozenou Satzgár de Balvanyós, bývalou ženou rakouského arcivévody Karla Pia Toskánského, měl s ní syna Michaela a také se s ní rozvedl.

Nahrávka: Sándor hraje Liszta
https://www.youtube.com/watch?v=GBrNov5d0XA
Columbia Special Products P14138, reissue of ML4084
Klavírní sonáta h moll, S. 178
Liebestraum (Sen lásky), Nr. 3
La Leggerezza
Funérailles
Hungarian Rhapsody Nr. 15

Info
https://en.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgy_S%C3%A1ndor

 

Zpět