Grabštejn

25.04.2012 03:04

Grabštejn je hrad skrytý v hlubokých lesích takřka na hranicích do Saska na cestě z Chrastavy do Žitavy nedaleko Hrádku nad Nisou. Na první pohled je pozoruhodný tím, jak „žije“, totiž vzpomínám si, že zhruba před deseti lety na sebe upozornil svým oživením, totiž rekonstrukcí a kulturním děním, které jsem považoval za velice dobrý příklad prvního velkého kroku záchrany památky, o které se předtím dlouhou dobu prakticky nevědělo (poměrně dobře znám celý region o dětství a nepamatuju se, že by dříve byl Grabštejn pro návštěvníky jakkoli zajímavý). Ve chvíli, kdy píšu tento příspěvek, chystají „Grabštejnské čarodějnice“, „čarodějný slet pro celou rodinu“, vzpomínám si na výtvarných sympóziích, pozoruhodné byly/jsou i Vánoce na Grabštejně. Prohlédneme-li si kulturní program na webových stránkách hradu, zjistíme, že prakticky každý měsíc je tu něco nového. My Jičíňáci máme ještě jednu aktuální souvislost, totiž kastelán Valdštejnské logiie (tedy také valdštejnské památky) Jiří Vydra, který oživuje nyní tento krajinně-architektonický prostor u Jičína, byl organizátorem kulturního dění právě na Grabštejně.

S příběhem vévodství Albrechta z Valdštejna Grabštejn pochopitelně úzce souvisí už svým umístěním, jeho úlohu vysvětlují stránky www.albrechtzvaldstejna.cz takto: Grabštejn kontroloval cestu do Čech v uzlovém, hraničním místě, kde se i dnes dotýkají hranice tří států, České republiky, Německa a Polska. Cestu pod hradem můžeme považovat za jakousi páteř frýdlantského vévodství. Lze v ní rozpoznat i bezkonkurenčně nejefektivnější spojnici mezi dánským králem Kristiánem IV. na severu (případně i švédským králem Gustavem Adolfem) a císařem Ferdinandem II. ve Vídni. V době frýdlantského knížectví jsou to válčící strany - je taková pozice mezi dvěma evropskými ohnisky handicapem? Pro někoho možná. Válka, stejně jako mír, je však pro Albrechta z Valdštejna zdrojem možností. Vojensky významného Grabštejna se ve třicetileté válce Valdštejn pochopitelně zmocní a připojí jej k frýdlantskému panství. (viz odkaz)

Pročítám nyní ještě různé informace a dočítám se, že od roku 1953 zde byla vojenská posádka a s rekonstrukcí bylo započato po roce 1989. Pak tedy není divu, že jsme o Grabštejnu v dobách turistických výletů po Jizerských horách prakticky nevěděli. Myslím si, že obnova takového historického místa je o to zajímavější, že se nachází v příhraničí, v místech, kde „lišky dávají dobrou noc“ – a teď to myslím i s tím kouzlem, které si právě na těchto místech vzdálených od každodenního shonu můžeme báječně užít.

https://grabstejn.mikroregion.info/pages/home/index.aspx
Vítejte na hradě a zámku Grabštejn
https://www.albrechtzvaldstejna.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&clanek=36366&slozka=43022&
https://www.pruvodce.com/grabstejn/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grab%C5%A1tejn
https://www.severnicechy.info/dr-cs/6262-grabstejn-world-fest.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grab%C5%A1tejn_%28Chotyn%C4%9B%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/35

 

Zpět