Goldberg

02.04.2012 13:35

Goldberg
místa Albrechta z Valdštejna

Jak vypadají dnes místa, která jsou spojena s postavou Albrechta z Valdštejna? Místa, kde pobýval nebo kde bojoval, která byla součástí jeho panství či držav, která jsou spojena s jeho rozhodnutími či osudy? Jaký si můžeme o nich udělat obrázek v prostoru světové sítě? Otázka je legitimní i proto, že sám vévoda měl globální ambice.

V časech Valdštejnových Goldberg in Schlesien, dnes Złotoryja, latinsky Aureus Mons je město v Dolnoslezském vojvodství v Polsku, okresní město okresu Złotoryjského, má asi šestnáct tisíc obyvatel. Leží na pravém břehu řeky Kačavy (Kaczawa), asi dvacet kilometrů od stotisícového města Lehnici. Leží na hranici mezi Slezkou rovinou a Sudety.

Město má celou řadu zajímavých kulturních památek, kostely sv. Hedviky, sv. Kříže či sv. Mikuláše, Narození Panny Marie, někdejší františkánský klášter, historické měšťanské domy na náměstí, hradby ze 14. století, v bezprostřední blízkosti se nachází zřícenina starobylého hradu Grodziec z 12. století.

Z historického hlediska je zajímavé, že Golberg je nejstarším městem ve Slezsku, kterému bylo uděleno německé městské právo, totiž Magdeburské právo od knížete Heinricha I. Bradatého, vratislavského a opolského knížete z rodu Piastovců, který se stal v roce 1232 polským králem. Město odolávalo různým mocenským nárokům, v roce 1348 Slezsko pozdější císař Karel IV. začlenil k zemím České koruny, čímž se stalo součástí Svaté říše římské pod vládou Lucemburků a později, od roku 1526 Habsburků. V této době byl Goldberg důležitým místem vzdělání. Zásluhy o založení nejstaršího humanistického gymnázia ve Slezsku měl Valentin Friedland Trotzendorf, humanistický vzdělanec, narozený nedaleko Zhořelce a vystudovaný v Lipsku. Jako učitel ve Zhořelci šířil znalost řečtiny, vystoupení Martina Luthera jej nicméně přimělo složit úřad a v roce 1518 odejít do Wittenbergu, kde se spřátelil s humanisty, mj. Melanchtonem. V roce 1523 se stal rektorem goldberského gymnázia, později vyučoval na protestantské univerzitě v Lehnici. Albrecht z Valdštejna navštěvoval právě goldberskou evangelickou latinskou školu.

V roce 1742 připadlo město spolu se Slezskem, po ztrátě českých korunních zemí, Prusku, k němuž patřil do konce druhé světové války, načež bylo sovětskými mocnostmi předáno Polsku. Německé obyvatelstvo opustilo město buď ještě před koncem války nebo po roce 1945. V loňském roce město slavilo 800 let (1211-2011) svého trvání. Na vědecké konferenci při této příležitosti proslovila Elżbieta Berent příspěvek s názvem „Srdce mám české, hlavu německou, doklady polské. Velkokulturnost kraje.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82otoryja
https://de.wikipedia.org/wiki/Valentin_Trotzendorf

https://www.worldcat.org/title/leben-und-wirken-des-valentin-friedland-genannt-trozendorf-ein-beitrag-zur-geschichte-der-schlesischen-schulen-im-16-jahrhundert/oclc/251780444
https://zlotoryja.pl/
https://zlotoryja.info/

 

Zpět