Godzilla

17.02.2011 22:02

Godzilla vs. Godzilla

Japonský katastrofický film, který jsme vnímali v kontextu s žánrem hororů, v šedesátých letech promítaných i u nás. Na rozdíl od atmosféry strachu, kterou vzbuzovaly snímky jako Psycho, Ptáci či Jáma a kyvadlo a u nás třeba Spalovač mrtvol či Kladivo na čarodějnice (natočené podle literárních předloh, které byly součástí paralelního zájmu o ekvivalentní žánry v celé oblasti umění, např. i výtvarném), a daly by se „zařadit“ mezi filmy psychologické, byla Godzilla především podívaná, spektákl zkázy. Monstrózní veleještěr se do našich kin a později televizí vrátil několikrát, a podobně jako King-Kong vždy bezpečně u diváků zvítězil. Dvě různá měřítka jsou fíglem, který funguje už od antiky a starých kultur, osvědčil se v renesanci (dokonce tam představuje jeden ze základních principů, román o obrech Gargantua a Pantagruel patří k tomu nejzajímavějšímu ve starší literatuře vůbec), pak máme Lemuela Gullivera, nedávno nově zfilmovaného, a pak tyhle japonské horory. Potvrzením úspěchu bývá u filmu takřka vždy další, a případně ještě další pokračování, případně o generaci mladší remaky. K těm z padesátých, šedesátých a sedmdesátých let patří – po původním filmu „bez přívlastku“, tedy originálu z roku 1964 – například Godzilla se vrací (1955), Godzilla a pravěké housenky 1964, Godzila proti Mechagodzille 1974 a Godzilla - vylíhnutí ďábla (1975). V roce 2000, v další vlně návratů, se rovněž vrací jeden z protivníků mutanta, kterého fanouškové znali takřka od začátku ve filmu Godzilla versus Megaguirus.  Zmíněné filmy představují ovšem pouze výběr (na č. str. Wikipedie je snad kompletní přehled snad třiceti pokračování).

Jméno Godzilla je, tak jak to vyplývá i z motivu jeho inspirace, „kontaminace“ několika slov, totiž  za použití slov gorira, což znamená gorila, a kujira , tedy velryba. Kromě těchto dvou zvířat má – základní – rysy tyranosaura. Filmové monstrum, které se stalo ikonou japonské popkultury, lze chápat jako projev traumatu ze svržení atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki na konci druhé světové války, které svým způsobem změnilo vnímání světa nejen v Japonsku. Bezprostředním impulsem pak byly jaderné testy, které prováděli Američané na japonském pobřeží. Také postava ještěra představuje mutanta, který vznikl jadernou kontaminací potravy zvířete při atomových testech. Godzilla vytvořila nový typ katastrofického filmu, inspirovala další série filmů jako Mothra či Gamera. Režisérem prvního a několika dalších snímků, jehož žánr pak Japonci nazývali Kaijū Eiga. Jméno filmu inspirovalo dokonce tvůrce počítačového softwaru, který dnes běžně používáme – Mozilla.

První z filmu (z roku 1954) začíná podivnými úkazy u pobřeží ostrova Odo. Řada lodí je poškozena a vyhoří. Ti, kteří přežili, nemají mnoho konkrétních svědectví o příčinách. Jen obyvatelé ostrova se domnívají, že vědí, kde je původ katastrof. Příšera opředená pověstmi hledá na pobřeží potravu, když už nemůže v moři najít žádné ryby. Uspokojit ji mohou teď jen lidské oběti. V noci vystoupí Godzilla z moře a zpustoší ostrov. Profesor Yamane, jehož dcera Emiko má přítele Ogatu, námořního důstojníka, zkoumá radioaktivní stopy Godzilly a nalezne vysvětlení. Miliony let nestvůra žila pod vodou a nyní ji vyděsily jaderné pokusy. Námořnictvo začne ihned bombardovat oblast moře, kde Godzilla žije. Když se ptají profesora Yamaneho na možnost Godzillu zabít, zasazuje se vědec, aby bylo možné studovat na nestvůře tajemství života.

Emiko navštíví doktora Serizawu, který nabízí nejnovější vynález, likvidátor oxygenu. Ten zničí kyslík v bezprostředním okolí místa, kde je použit, a může tedy zabíjet. Sezikawa chtěl tímto vynálezem vstoupit do dějin vědy. Protože si ale zároveň uvědomuje nebezpečí, které je s touto zbraní spojeno, kdyby se dostala do nesprávných rukou a chce ji neutralizovat, zapřísahá dívku, aby nikomu neprozradila nic před zveřejněním.

Godzilla se vydá znovu na pevninu a od cesty do Tokia ji neodradí a střelba ani vysokonapěťové kaabely. Vypukne panika, Godzilla ničí město, Emiko, když to vidí, řekne Ogatovi o Serizawově vynálezu. Oba se ho teď snaží přesvědčit, aby jej použil. Ten se nejdříve zdráhá, když ale vidí v televizi spoušť kterou nestvůra napáchala, vydá se s Emiko a Ogatou na lodi a potopí se na místě, kde aktivují přístroj. Z Godzilly zbudou jen kosti. Zatímco se Emiko a Ogata opět vynoří, Serizawa popřeje z hlubin oběma hodně štěstí a přestřihne kyslíkový kabel. Profesorovi  Yamane je zřejmé, že lidstvu hrozí ještě daleko horší katastrofy, jestliže bude zneužívat jadernou energii.

Ještě jedna zajímavá poznámka. Zakončení jména Godzilla v češtině jej zařazuje automaticky k ženskému rodu – říkáme ta Godzilla. V němčině, možná podle střechového pojmu Saurier, dávný ještěr, je rodu mužského.

Výběr stránek, na nichž se hovoří o Godzille
https://cs.wikipedia.org/wiki/Godzilla
https://www.csfd.cz/film/4448-godzilla/

https://de.wikipedia.org/wiki/Godzilla_%281954%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Godzilla

https://godzilla.wikia.com/wiki/Main_Page
https://www.youtube.com/watch?v=LKgRuc8edQs&feature=related

Zpět