Godzilla (II)

17.02.2011 22:03

Godzilla vs. Godzilla
 
Když přemýšlím o tom, proč se natočilo tolik pokračování jednoho filmu, proč se tolikrát rozvedlo téma, o kterém bychom mohli předpokládat, že bude po druhém třetím rozvedení vlastně téhož syžetu vyčerpáno, je tady určitě několik návrhů na odpověď. Tedy kromě ještě dvou, které jsou jasné, z nichž první je prostě komerční úspěšnost, která předpokládá další zdroj zisků, a druhá, že tady vznikla ikona, která musí být obhospodařována, tak jako se za středověku rozšiřovaly a variovaly příběhy o ctnostných rytířích a v dobách, kdy je zločin vnímán jako něco, co se má postihovat a příliš se to nedaří, detektivky s tak či onak příkladným detektivem.

Jedna odpověď, která určitě platí, vychází z toho, že u katastrofických filmů očekáváme, stejně jako u historických velkofilmů (všimněme si, že oba žánry měly své vrcholy v podobné době) velkou podívanou. A velká podívaná je spojena vždycky s technologickým pokrokem. Řečené velkofilmy na začátku 60. let předpokládaly tzv. širokoúhlý formát, který se v té době právě začal komerčně využívat. A následovaly další vynálezy, dnes to je digitalizace, HD rozlišení a promítání 3D, byla jich ovšem mezitím celá řada, už si to ani neuvědomujeme. A v každé té fázi se točily buď remaky či prostě nové filmy na ono téma. Pro jednoduchost – srovnejme kultovní Cestu do pravěku a Jurský park.

A to je druhá, byť částečná odpověď. Konkureční a přitom blízké náměty. V tomto případě je to právě obliba dinosaurů, která má svoji převratnou podobu a začátek nové éry v Jurském parku. Nemám to ničím doloženo (ani to nechci nijak analyzovat, to je věc historiků filmu), ale představuji si, že návrat atraktivního tématu v jurské sérii ukázal na možnost s novou monstrózností a zároveň detailním snímání pojednat i staré katastrofické téma.

Jistě by se nabízely i poukazy na analýzu atmosféry ve společnosti, která od sedmdesátých let ztratila onen optimismus, vyvěrající z představy řízeného a nekonečného pokroku, v době prvních velkých ekologických katastrof (Černobyl, „umírání lesů“, první zjištění o poruchách bio-rovnováhy planety Země atd.), a potom ještě v další vlně, tedy po roce 1989, kdy se zprvu, po pádu polarity Západ-Východ, s eufórií očekával „konec dějin“, ale vzápětí se zjistilo, že je opravdu všechno jinak. V okamžiku, kdy víme, že se naše civilizace řítí nekontrolovaně a v hlubokých otřesech kamsi, kam nemůžeme dohlédnout, se stávají motivy, jako je Godzilla, znovu oním mementem, kterým byly před padesáti lety – ne-li něčím, co je ještě legrace oproti tomu, co se může stát za pár desetiletí ve skutečnosti.

Odpovědí – i když si od toho zas až tolik neslibuju – by také mohlo být, co se vlastně odehrává ve všech těch pokračováních originálu z roku 1954.
Souhrnně se tím zabývá například jeden článek na německé Wikipedii: https://de.wikipedia.org/wiki/Godzilla

Základní vývoj v japonské kinematografii lze rozdělit do třech spolu volně souvisejících sérií, z nichž první byla natočena v letech 1954-1975 (15 filmů), druhá po takřka desetileté přestávce 1984-1995 (7 filmů) a třetí 1999-2004 (6 filmů). V roce 2004 dostala Godzilla při příležitosti padesátých narozenin hvězdu v hollywoodském chodníku slávy. Kromě japonských filmů je řada dalších zpracování, v roce 1998 např. americký film německého režiséra Rolanda Emmericha. Dále lze vysledovat proměnu charakteru monstra. Zpočátku bezuzdně ničící a zabíjející bestie se postupně mění na jakéhosi antihrdinu, spíše oběť lidského sobectví a bezohlednosti, v posledních filmech ovšem zase nabývá původního charakteru.    

Tématicky se Godzilla propojuje s jinými podobnými náměty, které v kinematografii a kultuře měly už předtím své místo – s King Kongem, a Frankensteinem. Model, v němž stojí proti sobě dvě nestvůry – se objevuje v titulech řady filmů. King Kong versus Godzilla, Godzilla versus MechaGodzilla, Godzilla versus SpaceGodzilla etc. V důsledku si můžeme myslet, že vlastně to chudák zvíře, které je vystaveno všemu možnému násilí a všemožným sokům, stojí samo proti sobě. To byl můj důvod, proč jsem si vymyslel podtitul seriálu článků Godzilla vs. Godzilla.

Další pokračování filmu na Sense of View
https://www.senseofview.de/review/54 1955
https://www.senseofview.de/review/134 1964
https://www.senseofview.de/review/546 1974
https://www.senseofview.de/review/557 1975

https://www.senseofview.de/review/402 2000

 

Zpět