Franz Lehár

06.05.2014 15:44

Franz Lehár
Ze staré Vídně

Podobně jako u jiných operetních skladatelů se dají bez potíží najít informace. Z biografických dat vyzdvihnu tedy jen české kořeny po otci a „maďarský živel“ po matce a studium u Antonína Dvořáka, jinak je obraz skladatele zřejmé z článku na české, ale ještě lépe na slovenské Wikipedii (snad ještě každý rozumí bez větších problémů), včetně charakteristik jednotlivých operet, a to nejen těch nejznámějších, Dráteníka, Veselé vdovy či Země úsměvů. Vzhledem k tomu, že mě zajímá především instrumentální muzika (to je samozřejmě vzhledem k operetě tak trochu paradox), vyhledával jsem vedle prvních ukázek právě tyto nahrávky. A nejsou to jen ouvertury a valčíky.

Veselá vdova
https://www.musical-opereta.cz/do-narodniho-divadla-se-vrati-opereta-vesela-vdova-franze-lehara
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vesel%C3%A1_vdova
https://www.operabalet.cz/?page=rep&id=349

Země úsměvů
https://www.operabalet.cz/default.php?page=txt&id=181
https://www.ceskatelevize.cz/porady/128601-f-lehar-zeme-usmevu/
https://www.fdb.cz/film/zeme-usmevu-das-land-des-lachelns/popis-obsah/64429

Ouvertury, pochody, valčíky aj.
https://www.youtube.com/watch?v=HAdWkYQZQS8
https://www.youtube.com/watch?v=BxWFMp2dNCU
https://www.youtube.com/watch?v=KghdsFGNqfQ
Concertino pro housle a orchestr
https://www.youtube.com/watch?v=8FqQT5U2gIQ
Klavírní sonáta d moll
https://www.youtube.com/watch?v=sQDToF7qf-4
Fantazie pro klavír A dur
https://www.youtube.com/watch?v=2dEJRt8pIFE

Zpět