Franz Joseph Maximilian von Lobkowicz

14.04.2014 21:08

Franz Joseph Maximilian von Lobkowicz
Ze staré Vídně

Jen zdánlivě je podtitul tohoto příspěvku chybný, příslušník známého šlechtického rodu se sice narodil, stejně jako řada dalších, v Čechách, na svém panství v Roudnici nad Labem a zemřel v Třeboni, ale právě on je příkladem tehdejších česko-rakouských kulturních vztahů a propojení české a evropské kultury (dávno před Evropskou unií; a ovšem nejen v hranicích rakouské, později rakousko-uherské monarchie, jejíž hlavním městem byla Vídeň).

Franz Joseph Maximilian von Lobkowicz byl v první řadě vojákem (v hodnosti generála), ale kromě toho hudebně nadaný muž, hrál velmi slušně na housle a byl mecenášem v oblasti umění, literatury a hudby. Podporoval hudebníky bez prostředků a usiloval o širokou recepci jejich díla. Tak například si objednával díla u Josepha Haydna nebo nechal provést díla Ludwiga van Beethovena na veřejných koncertech a získané výnosy připsal skladateli. Na svých panstvích v Roudnici a Jezeří, stejně jako ve svém vídeňském paláci vydržoval Lobkowicz vlastní orchestry, v nichž i sám působil. Byl také spoluzakladatelem vídeňského Spolku přátel hudby a Společnosti pro podporování hudební kultury v Čechách, stejně tak jako člen vídeňské Divadelní podnikatelské společnosti. Tím podporoval rovněž přístup občanských kruhů k literatuře, hudbě a umění.

V roce 1792 se oženil s vévodkyní Marií Karolínou von Schwarzenberg, měli spolu dvanáct dětí.

V roce 1804 se konala na jeho zámku v Roudnici nad Labem premiéra Beethovenovy symfonie Eroica.

Skladatelé mu věnovali svá díla: Joseph Haydn dva smyčcové kvartety op. 77 Hob. III:81 a III:82, Beethoven Šest smyčcových kvartetů, op. 18, Trojkoncert C Dur, op. 56, Třetí symfonii (Eroica), Pátou symfonii c moll, op. 67, Šestou symfonii F Dur, op. 68 (Pastorální), Smyčcový kvartet Es dur, op 74, cyklus písní An die ferne Geliebte, op. 98.

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph_Maximilian_von_Lobkowitz

 

Zpět