Franz Doppler

03.01.2017 00:23

Franz Doppler
skladatelé a skladby ČDH

V běžném rozhledu kulturního člověka jméno Franz Doppler nebude pravděpodobně zaujímat příliš významné místo, pokud ho vůbec bude znát. Dílo rakousko-maďarského skladatele, jak jej tímto úvodním přívlastkem uvádí Wikipedie, něco říká flétnistům, i když psal i pro jiné hudební nástroje. Jeho Koncert d moll pro dvě flétny a orchestr patří k oblíbeným skladbám pro mistry tohoto instrumentu.

Claudi Arimany, španělský, resp. katalánský flétnista, slavný žák legendárního Jeana-Pierre Rampala, říká v exkluzívním rozhovoru s italskou publicistkou Alessandrou Caiulo, že flétnisté nemají tak široký výběr skladeb pro jevištní provedení jako houslisté či klavíristé a proto hrají častěji těch několik málo autorů, kteří pro flétnu psali, jako byl J. S. Bach. Ti méně slavní jim nemohou dělat patřičnou publicitu, pokud by hráli jen jejich díla.

Franz Doppler a jeho bratr Karl Doppler jsou právě těmi případy, k nimž flétnisté sahají i z toho důvodu, že flétnový repertoár v evropské hudbě má jinou strukturu než u jiných nástrojů. Přitom život jich obou je zajímavý, možná i dobrodružný, a to, čím se zapsali do hudební historie, rovněž stojí za bližší povšimnutí. Oba bratři představovali ve své době proslulé flétnové duo (proto také onen flétnový dvojkoncert), ale jejich záběr přesahoval jednostrunnou polohu interpretů. Společné vystupování nicméně bylo výchozím bodem kariéry bratří vzhledem k tomu, že jejich učitelem byl jejich otec, sám hobojista ve Varšavské opeře.

Přece jen slavnější Franz, který se narodil ve Lvově, největším městě západní Ukrajiny, resp. Haliče, v době Dopplerova narození Lemberk coby součást rakouské monarchie (proto onen zmíněný přívlastek rakousko-maďarský, jeho druhou část hned vysvětlím), debutoval ve třinácti letech ve Vídni, v roce 1938 se stal prvním flétnistou v Německém divadle v Pešti a tři roky nato v Národním divadle (Nemzeti színház) tamtéž (původně Maďarské divadlo). Společně s Ferencem Erkelem, jenž je považován za zakladatele maďarské národní opery, se Franz Doppler stal zakladatelem prvního maďarského symfonického orchestru a jedním z těch, kteří stáli u kořenů maďarské národní hudby.

Poté nastalo období, kdy se Franz vydal s bratrem Karlem na koncertní turné. Koncertovali mj. v Bruselu či ve Výmaru, kde se setkali s Franzem Lisztem, v té době zde nejvýznamnější osobou v hudbě, a v roce 1856 v Londýně s Karlem Hubayem, otcem proslulého houslisty Jenő Hubaye. V letech 1864 až 1867 se Karl stal profesorem hry na flétnu na Konzervatoři Společnosti přátel hudby ve Vídni (to je onen slavný Musikverein, z něhož jsou každoročně přenosy Novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků). Složil celou řadu maďarských i německých oper, baletů, flétnových koncertů, zpracoval řadu maďarských melodií. V roce 1883 se Franz Doppler stal Kapellmeister an der Wiener Hofoper.

Alespoň ještě krátká zmínka o Karlu Dopplerovi. Narodil se, stejně jako jeho bratr, ve Lvově. Byl virtuóz na flétnu a až doroku 1865 hudební ředitel divadla v Pešti, posléze kapelník Dvorní kapely ve Stuttgartu. Složil celou řadu maďarských oper, vytvořil hudbu k lidovým hrám či sbírku lidových tanců a zpěvů. Také jeho syn Árpád Doppler byl skladatelem a hudebním pedagogem, v letech 1880-1883 na konzervatoři v New Yorku, později ve Stuttgartu, kde zastával i pozice v dalších hudebních institucích. Jeho sestra Olga Doppler-Alsenová byla divadelní herečkou, její manžel Harry Alsen hercem.

Hudba Karla Dopplera je zajímavá i stylově. Zahrnuje prvky maďarské, polské, turecké a ruské hudby, v operní tvorbě může připomínat jeho vzor Gaetana Donizettiho, autora známých oper jako je Nápoj lásky či Don Pasquale. Flétnové kusy jsou technicky obtížné, virtuózní pasáže střídají až líbivé melodie.

Koncert d moll pro dvě flétny a orchestr Franze Dopplera byl zařazen na program koncertu ČDH 27. 122. 2016 ve Smetanově síni pražského Obecního domu. S Claudi Arimanym byl jeho spoluinterpretam rovněž španělský flétnista Josep-Francesc Palou, Severočeksou filharmonii Teplice dirigoval Gudni A. Emilsson.

Franz Doppler
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Doppler

Exkluzívní rozhovor s C. Arimanym
https://www.youtube.com/watch?v=_mIrB8AEYzk

Franz Doppler: Koncert d moll pro dvě flétny a orchestr
https://www.youtube.com/watch?v=2bI5yO0DbB0

Zpět