Folklore Classic / DF 2016

21.06.2016 15:44

Folklore Classic
Jičín / Kostel sv. Jakuba / 16. 6. 2016, 19:00,

Dvořákův festival 2016

Markéta Janoušková a
Cimbálová muzika Jiřího Janouška

Markéta Janoušková housle
Kristýna Janoušková – zpěv
Michal Horsák cimbál

Cimbálová muzika Jiřího Janouška
Jiří Janoušek, Jiří Čihák, Tomáš Drábek, Jaroslav Novák, Tomáš Horyna, František Souček, Jan Votava

U psaní o takových koncertech, jako byl tento, si kladu otázku, jakým způsobem mám k věci přistupovat. Opakovaně říkám, že nechci psát „recenze“, tj. textový útvar zaměřený na veskrze odborné posouzení výkonu umělců, jakkoli by i tento přístup byl zcela na místě, nýbrž spíše kontextuální poznámku/poznámky, které mohou přinést samozřejmě sdělení trochu jiného druhu. U FolkloreClassik Markéty Janouškové a Cimbálové muziky Jiřího Janouška tato otázka (související se schopností kritického odstupu) vyvstává tak výrazně proto, že aktivity této mladé usměvavé houslistky jsou, podobně jako třeba Bardolino, mou srdeční záležitostí, kterou nehodlám nepřiznat. Markéta Janoušková ostatně s Pavlem Fischerem, uměleckým vedoucím Bardolína, vystupuje v další formaci, festivalovém orchestru České doteky, sestaveném jako jediné těleso svého druhu u nás ze sólistů a členů předních komorních sdružení, kromě toho jsem se s ní letos setkal na prvním koncertu Dvořákova festivalu, který jsem absolvoval v sestavě Páleníčkova klavírního tria v Sále Bohuslava Martinů v Trutnově.

Projekt FokloreClassic je podle mého názoru v mnohém nejzajímavějším souborem, který přesahuje svoje stylové východisko směrem k vážné hudbě, u nás. Pravda, máme tu Jiřího Pavlicu a Hradišťan, Jura také skvěle zpívá, vystoupení celého souboru jsou technicky dokonale prezicní, je tu i autorský a obecně kulturní přínos mimořádné Pavlicovy osobnosti. Říkám to proto, že jsme měli možnost jej slyšet v tomtéž prostoru jako dnes FokloreClassic, tedy v jičínském svatojakubském chrámu. V našem případě tu máme mladou interpretku s vysokou technickou vybaveností, kterou se může měřit s nejlepšími současnými českými houslisty, kterou nicméně podává s neuvěřitelnou lehkostí a ženskou emotivností. Druhá rovina věci je skutečnost, že vztah Markéty Janouškové k lidové hudbě je zakořeněn od dětství přímo v rodině, čili v těch nejintimnějších pramenech (dají se ostatně dohledat rozhovory na toto téma v tisku/na internetu), a tato skutečnost se bezprostředně přenesla na jeviště v tomto projektu, když vystupuje s formací svého otce Jiřího Janouška, v níž působí jako zpěvačka i její sestra Kristýna. To je kontext nenahraditelný a na pódiu vnímatelný.

Jiří Janoušek, jak jsme se dozvěděli, slavil na začátku tohoto měsíce krásné kulaté sedmdesátiny, tož pan starosta JUDr. Jan Malý přišel na začátku koncertu, který uvedl s panem ředitelem Matějkou, pogratulovat. Program koncertu byl dramaturgicky sestaven velmi pestře. To samozřejmě umožňuje šíře záběru, která vzniká propojením dvou žánrů hudby. Je otázka, do jaké míry je to „pomezí lidové a vážné hudby“, jak uvádějí materiály, protože na programu najdeme třeba skladby jako Dža more, cikánskou baladu pro sólové housle, na druhé straně muziku, bezvýhradně typickou (se všemi charakteristickými prvky) pro cimbálovou muziku – třeba Písecké sedlcké, instrumentální pásmo melodií z Dolňácka . A vedle toho ovšem je ten šev patrný tím či oním způsobem, například když zazní Moravské lidové poesie v písních Leoše Janáčka v úpravě Jiřího Janouška.   

Pestrost programu jako záměr mi po koncertě potvrdil i primáš s tím, že existuje ještě širší verze, kde se uplatňuje i poezie. V jičínském programu bez přestávky, který vyšel zhruba na hodinu a čtvrt, se vystřídaly příležitosti pro skvělé sólisty cimbálové muziky, cimbálistu Michala Horsáka, ale i klarinetistu či ostatní pány, kteří předvedli něco „mužského zpěvu“, jak uvedeno, který patří k těm úžasným polohám moravské zpěvnosti, anebo také Krystýny Janouškové, která naopak představuje ženskou polohu zpěvu souboru. Z instrumentálních skladeb (celý program uvádím v příloze na jiném místě, viz odkaz) stojí za zmínku, už jako nápad, určitě také skladba Na Samkovu notu, rovněž myjavské melodie, jako řada dalších, tentokrát jako – „jak se na moravský folklór patří“ (přátelský) souboj „tří primášů“, tedy virtuózního dialogu/trialogu třech nástrojů třech interpretů.

Zmíněnou pestrost mohl posluchač vnímat i vizuálně, neboť proměňující se rozestavění kapely (u běžných cimbálek v této podobě neobvyklé) naznačovalo formát jednotlivých skladeb. Ve zmíněném „souboji tří primášů“ stáli všichni tři houslisté vedle sebe a přebírali melodii a hráli „proti druhým dvěma“, v sólových věcech stála na přední pozici Markéta Janoušková s kapelou za sebou, v jiných číslech se naopak postavila vedle dalších hudebníků, zatímco vpředu udával tón a rytmus Jiří Janoušek, ve svých sólech pak předstoupila Kristýna Janoušková před ostatní.

Lokálně se repertoár v projektu pohybuje nejen na Myjavě či na Dolňácku, ale i třeba v Lašsku či Maďarsku, takřečeno po půli Evropy, což přispívá k zmíněné pestrosti, stejně jako podíl autorské hudby, ať již opět se zaměřením na folklór, jako Cikánský tanec pro cimbál Jana Gašpara Hriska, slovenského hudebníka rómského původu, houslisty a cimbalisty, či v jiné poloze, jako Bagately pro sólové housle Ilja Zeljenky, pozoruhodné osobnosti slovenské hudební kultury, která prošla složitým tvůrčím vývojem a na tvorbu pro lidové soubory se soustředil v sedmdesátých letech. V každém případě výkony hudebníků i atmosféru večera nadšené publikum, byť by mohlo být, už vzhledem k tomu, že „cimbálky“ zde mají v kulturních programech tradici, početnější, ocenilo – plným právem – standing ovation.

Co dodat? Jak tak komentuju události osobně, musím poznamenat, že bouřku nad Jičínem ke konci koncertu jsem, jak se Markéta Janoušková s úsměvem domnívala, nepřivolal, ačkoli jsem tak zvláště dříve činíval. V každém případě umělce čekala romantická cesta domů, zatímco já jsem to měl z Valdštejnova náměstí tentokrát ani ne deset minut.

Tento příspěvek doplňuje předchozí informaci o koncertu, která je ve zkrácené podobě publikována v katalogu festivalu.

https://jan-k-celis.webnode.cz/news/folklore-classic-na-dvorakove-festivalu-2016/

jkč / Čtení o koncertech / Dvořákův festival 2016

Zpět