Fanny von Arnstein

14.04.2014 21:07

Fanny von Arnstein
Ze staré Vídně

Franziska „Fanny“ von Arnstein (1758 - 1818) byla vídeňská Salonniére , tj. hostitelka společenského salónu podle osvícenského vzoru. Byla židovského původu, rozená  Vögele Itzig, její otec Daniel Itzig, byl v Berlíně dvorním dodavatelem Friedricha Viléma II.. Získala tedy důkladné vzdělání. Sňatkem s jiným dvorním dodavatelem, tentokrát vídeňského císaře, Isaaka Arnsteina, se dostala v roce 1776 do Vídně a mohla si jako první vídeňská židovka ujmout vedení literárního salonu. Palác Arnstein se nacházel na Vysokém tržišti (Hoher Markt) v první vídeňském obvodě. Především během Vídeňského kongresu se v domě Arnsteinů setkáváli prominentní zástupci z oblasti diplomacie, vědy, umění a žurnalistiky. Fanny von Arnstein byla jednou ze spoluzakladatelů vídeňského Spolku přátel hudby.
Sestra Fanny von Arnstein Bella Salomon byla babička Felixe Mendelssohna Bartholdyho, druhá sestra Sára Levy, desáté dítě Daniela Itziga, byla nadaná cembalistka, oblíbená žačka Wilhelma Friedemanna Bacha, nejstaršího syna Johanna Sebastiana Bacha, a po svém sňatku s bankéřem Samuelem Salomonem Levym ctitelka a patronka Carla Philippa Emanuela Bacha (podporovala finančně jeho vdovu a subskribovala všechna jeho tištěná díla).

Fanny von Arnstein je známá možná nejvíce tím, že v roce 1814 postavila ve Vídni první historicky doložený vánoční strom, což byla tradice, kterou si sebou přivezla z Berlína.

https://de.wikipedia.org/wiki/Fanny_von_Arnstein

 

Zpět