F. Liszt, Symfonická báseň Od kolébky ke hrobu

30.03.2013 23:34

F. Liszt, Symfonická báseň Od kolébky ke hrobu
hudební skvosty minulosti

Lisztova pozdní tvorba je velmi zajímavá. Na jedné straně se orientace kdysi mladého bouřliváka v posledních desetiletích jeho života duchovním směrem, po hudební stránce je pak pozoruhodný vývoj jeho výrazových prostředků až po samu hranici atonální podoby hudby – jejími příklady jsou Bagatelle sans tonalité, S. 216a (1885) či poměrně krátká a technicky velmi jednoduchá skladbička Nuages gris, Trübe Wolken S. 199 (1881).  

Poslední ze třinácti symfonických básní má název Od kolébky ke hrobu, kterou Liszt napsal rovněž v pozdním věku, v letech  1881/82 v Římě, má tři části: Kolébka, Boj o existenci a K hrobu: kolébka budoucího života. Dílo působí  nezvykle kompaktně. První část je instrumentálně velmi úsporná, quasi komorně obsazená houslemi, violami, harfou a flétnami. Hlavní téma charakterizuje kolébání a ve druhé části zazní „násilně“ (dolente). Třetí část je harmonicky velice smířlivá, hlavní téma kolébky je opět transformováno, tentokrát vyzní jako vydáno na pospas utrpení. Dílo končí sólovou pasáží violoncell. Vyznačuje vzácné odevzdání života smrti.

Tónová řeč se odlišuje od ostatních symfonických básní. Nepotřebuje žádného mohutného aparátu orchestru, zvláště začátek má charakter komorní hudby. Tvoří řadu zvukových ostrůvků, nezřídka i sólové pasáže, zvláště na konci vět. Také harmonie je poslem budoucích změn ve vývoji.

Charakter hudby, „jiný“ než skladby vrcholného Lisztova období, hudba utichlá a vhroužená do sebe se na začátku dočkala zamítavých postojů kritiky. Dirigent a hudební vědec Peter Raabe ji odmítl jako „stařecké pomýlení“ ("Irrung eines Greisen"), skladba se nevyskytovala v žádném seznamu skladeb v oddíle symfonických básní. Teprve od konce druhé světové války se dočkala uznání.

https://de.wikipedia.org/wiki/Von_der_Wiege_bis_zum_Grabe
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuages_gris
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagatelle_sans_tonalit%C3%A9

Kurt Masur a Lipský Gewandhausorchestr
https://www.youtube.com/watch?v=gCCQWTRVafA (1)
https://www.youtube.com/watch?v=SXYmuT4thIM (2)
https://www.youtube.com/watch?v=OqSoTLoyugY (3)
(v komentáři je poznamenáno výstižně: Listztova nejniternější skladba - Liszt's most intimate piece.

Jako bonus na mě vyskočil odkaz kompletních Listztových symfonických básní:
https://www.youtube.com/watch?v=-Pnoy-VgURo
(celková délka 4:07:31, v odkazu na uživatele gagaga353 je dalších několik desítek hodin hudby)

Zpět