Europera

07.12.2014 15:11

Někdy v létě jsem narazil na Facebooku na nadšení několika muzikantů z Podkrkonošského symfonického orchestru z koncertů se souborem, jehož jménem jsem si zprvu nebyl jist, domnívaje se, zda to není nějaké překlep. Vydal jsem se naznačeným směrem a zjistil, o co jde, v první řadě tedy, že název je opravdu tak, jak jsem jej přečetl, tedy i svým způsobem jazyková hříčka, tedy „evropská opera“, přesněji „evropské dílo“  (europa a opera, množné číslo od slova „opus“,  rušil mě v té době název jiného pozoruhodného projektu, ovšem jednorázového, na kterém se rovněž podíleli muzikanti, které znám, totiž Etnohisteria Umeurope Caravan (na těchto stránkách komentáře zde a zde), kde šlo rovněž o specifickou jazykovou hříčku (slovo Umeurope je hybrid švédského hlavního města kultura 2014 Umeå a názvu Evropy – Europe).

Právě v příspěvcích o tomto projektu jsem už zmiňoval někdejší podobné projekty mládežnických orchestrů, a podobnou „přeshraniční“  (ne příhraniční, jak mi tady počítač vnucuje) záležitostí je i v současnosti Europera. Třínárodnostní projekt Europera sdružuje, jak se dozvídáme na webových stránkách projektu, více než 200 hudebně nadaných mladých muzikantů z Německa, Polska a České Republiky. Tvoří ho symfonický orchestr, pěvecký sbor a menší komorní soubory. Byl založen už v roce 1992 tehdejším ředitelem divadla ve Zhořelci profesorem Wolf-Dieterem Ludwigem. Jak jsem se posléze vyptal těch, kteří participují na věci coby hráči v orchestru, některé oblasti se tak úplně nedaří (prý pěvecký sbor), ale to je tak vždycky, a z orchestru byli, jak jsem už poznamenal , nadšeni. Orchestr byl v létě na turné, kde prezentoval výsledky své práce, a to 6. – 16. července 2013. Cílem Europery byl tentokrát mezinárodní festival mládežnických orchestrů a sborů Eurochestries ve francouzském Deux-Sévres. Jestli počítám dobře, na turné absolvoval osm koncertů, na programu měli Edvarda Griega, G. Ph. Telemanna, Františka Kramáře, D. Šostakoviče, M. Brucha, L. E. Larssona, P. de Sarasate a Antonína Dvořáka.

Nadšení mladého muzikanta neutuchá, i společné cestování a prezentace v prostředí jiné země je zážitek. Přál bych Europeře, aby jim vydržela i kulturní podpora, kterou má, zřejmě především z německé strany, a aby mohla nejen pokračovat, ale nemusela realizovat v příštích letech svoje aktivity s hrozbami, jaké prožívaly české kulturní instituce, když jim byly letos brutálně omezeny finanční prostředky (politici slíbili, že v příštím roce věc napraví, ale dokud tak nebude, můžeme jen doufat), nebo dokonce skončit.

Ve světě je takovýchto souborů celá řada. Existuje Německo-Skandinávská mládežnická filharmonie (Deutsch Skandinavische Jugend-Philharmonie), nezisková organizace, či International Youth Symphonie Orchestra a der International Choir des Blue Lake Fine Arts Camp z Michiganu (USA), který  byl založen už někdy v šedesátých letech. Věřím, že kdybych zadal do vyhledávače klíčová slova v němčině či angličtině, vyskočila by na mě celá řada dalších. Protože právě takovéto organizace (byť mohou v řadě věcí fungovat s odlišnými pravidly) jsou jedním ze znaků kulturnosti země.

Europera
https://www.europera.org/cs/europera.html

Etnohisteria…
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/etno-histeria-umeurope-caravan/
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/etno-histeria-umeurope-caravan-pokracovani-/

Jiné
https://www.facebook.com/pages/Deutsch-Skandinavische-Jugend-Philharmonie/116548277893?sk=info#!/pages/Deutsch-Skandinavische-Jugend-Philharmonie/116548277893?sk=info&tab=page_info
https://hallespektrum.de/nachrichten/veranstaltungen/michigan-chor-und-internationales-jugend-sinfonie-orchester-kommen-zu-konzerten-nach-halle/52941/

Zpět