Dvakrát jeskyně v Čechách, pokaždé jinak

06.08.2011 18:31

Při hrabání po internetu s tématem jeskyní v Českém ráji jsem narazil na pěkné stránky, které se věnují v jedné složce také památkám – zříceninám, hradům a zámkům, městům a obcím, církevním památkám, technickým a válečným památkám, kopcům, a kromě ještě dalších také přírodním památkám. Opravdu velice slušný záběr, za který by se nemusel nikdo stydět. Mezi přírodními památkami jsem našel popis Prachovských skal, který jsem uvedl v předchozím článku. Bezprostředně do Českého ráje rovněž patří článek o Besedických skalách, Drábských světničkách či Boskovských dolomitových jeskyních, k tématu jeskyní mimo tento region tu je ještě řada dalších článků.

Ne všechny jeskyně musejí být přírodního původu. Jedním takovým případem, kdy prostor, podobný přírodní jeskyni, vznikl lidskou rukou, je Jeskyně Blanických rytířů nedaleko Kunštátu. Je to pozoruhodné dílo, v dnešních poměrech samozřejmě působící poněkud sentimentálně svým vlasteneckým zápalem, s nímž se amatérský sochař Stanislav Rolínek vrhl do díla a tvoří nejprve třináctimetrovou sochu T. G. Masaryka, poté sedmnáct soch blanických rytířů včetně svatého Václava a soch tří legionářů. Legionářské hnutí bychom mohli označit rovnítkem jako jakési dobově příznačné státní vlastenectví. Nic nemění na věci skutečnost, že bohužel celý komplex není dochován, idea zůstává, lev chránící vstup do jeskyně rovněž.
Když si prohlížím tyto výtvory, napadá mě ovšem ihned Kopicův statek v Českém ráji a rovněž pozoruhodný komplex skalní galerie postav, vytesaných do pískovce. Při jednom výletu jsem něco z těchto plastik, vytvořených rovněž amatérským výtvarníkem, vyfotil (fotky jsou na Rajčeti). Étos je podobný. A druhá věc, na kterou si nemůžete nevzpomenout, je panoráma čtyř amerických prezidentů, vytesaných ve skále v Mount Rushmore. Možná stojí za zmínku, že časově od sebe všechna díla nejsou příliš vzdálená, podobná je také určitá naivita, která v době prudkého moderního vývoje působí tím výrazněji.

Odkazy
https://www.cz-milka.net/pamatky/08-prirodni-pamatky/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B_Blanick%C3%BDch_ryt%C3%AD%C5%99%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kopic%C5%AFv_statek
https://www.vlasta.org/cz/cestovani/usa/nm/mount-rushmore.htm

Pzn. k časové souvislosti: Sochu T. G. Masaryka Stanislav Rolínek dokončil v roce 1928, v práci pokračoval do roku 1931, kdy zemřel. Vojtěch Kopic přišel na Jirošovu rychtu (statek, který nese též jeho jméno) v roce 1932, tesal od počátku čtyřicátých let. Sochy na Mount Rushmore byly po 14 letech dokončeny v roce 1941.

 

Zpět