Dmitrij Šostakovič / Violoncellový koncert

21.01.2013 00:29

Violoncellový koncert č. 1, op. 107 Dmitrije Šostakoviče patří k pozoruhodným dílům ruského sovětského skladatele i pozoruhodným dílům violoncellové literatury. Napsal jej v roce 1959 a věnoval Mstislavu Rostropovičovi, svému dobrému příteli a žákovi (Rostropovič byl o generaci mladší než Šostakovič). Koncert vznikl v době, kdy bylo dědictví Stalinovy kulturní byrokracie pomalu překonáváno v tzv. „období politického tání“. Zatímco za Stalina byly Šostakovičovy skladby považovány za „formalistické“ a „nepřátelské lidu“, violoncellový koncert měl být jistou částí hudebního zúčtování s tímto názorem. Jeho premiéra se konala v roce 1959 ve Velkém sále Leningradské filharmonie v podání Mstislava Rostropoviče a Leningradských filharmoniků za řízení Jevgenije Mravinského, který dirigoval rovněž řadu Šostakovičových symfonií.

Skladba začíná variací autobiografické šifry DSCH a v následujícím rozvíjení skladby se k tomuto symbolu Šostakovičovy identity vrací, ožívá v čilých rytmech, přizpůsobuje se proměnlivým metrům. Tok hudby vzniká četnými přesuny akcentů. Spád a taneční energie první a třetí věty jsou v protikladu s melancholií věty druhé. Rytmus sarabandy a prosté folkloristické melodie a letmý flažolet violoncella dodávají větě onu naléhavost, která je charakteristická pro Šostakovičova díla. Virtuózní závěr věty  je strhující. Podobně jako v klavírním koncertu se zde uplatňuje ještě jeden sólový nástroj, v tomto případě lesní roh. Zvláštní postavení mají kromě toho v koncertu také  tympány, které jsou protichůdným partem violoncella a vytvářejí zlomy v průběhu rytmu a melodie.

Koncert má čtyři věty
   1. Allegretto
   2. Moderato
   3. Cadenza
   4. Allegro con molto

Hlavní motiv violoncellového koncertu zazní rovněž v silně autobiografickém 8. smyčcovém kvartetu.

Nahrávky

Misha Maisky
Leo Siberski conducts Saarbrücken Radio Symphony Orchestra
Martina Reitmann, horn
https://www.youtube.com/watch?v=RKVU6TzM8gg 1. věta
https://www.youtube.com/watch?v=xKOmMfsufrA 2. věta
https://www.youtube.com/watch?v=g5642_or4sQ 3. věta, kadence
https://www.youtube.com/watch?v=BJhpsbUJriQ 4. věta

Sol Gabetta
Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino / 05.05.2011
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Juraj Valčuha - direttore
Sol Gabetta – violoncello
https://www.youtube.com/watch?v=m8XQaLEJsCU

Han-Na Chang
Antonio Pappano, Londýnský symfonický orchestr
https://www.youtube.com/watch?v=bICN3VFSNfo
https://www.youtube.com/watch?v=3Tc8La0wSKs
https://www.youtube.com/watch?v=JUqv8lUhNiU
https://www.youtube.com/watch?v=If7H5IS33GI

Zpět