Desátá symfonie Dmitrije Šostakoviče

13.01.2013 22:37

Desátá symfonie Dmitrije Šostakoviče
díla ruské moderní hudby

Desátá symfonie e moll, op. 93 měla premiéru s Leningradskou filharmonií pod vedením Jevgenije Mravinského 17. prosince 1953. Nedá se dost dobře zjistit, kdy přesně byla napsána. Podle dopisů skladatele vznikla v době mezi červencem a říjnem 1953. Je to čtyřvěté dílo o celkovém trvání asi 52 minut. Bylo to první Šostakovičovo symfonické dílo po nařčení z „formalismu“, nepřátelského sovětskému lidu. V letech 1945 až 1953, tedy do smrti J. V. Stalina, reprezentoval Dmitrij Šostakovič Sovětský svaz na tzv. „mezinárodních mírových kongresech“. Do března roku 1953 se v šuplíku skladatele nahromadila celá řada závažných hudebních skladeb, které čekaly na své uvedení, popř. rehabilitaci. Solomon Volkov píše o této symfonii jako o díle, které pojednává o „Stalinovi a o stalinských létech“, tato teorie je nicméně hodně diskutována. Tak například ve druhé větě, „brutálním“ scherzo, má jít o Stalinův portrét. První věta začíná unisonem violoncell a kontrabasů v tónině e moll. Hudební vědec Bernd Feuchtner popsal první větu jako obraz šílenství. Třetí věta naopak začíná transformací motivu, který je pro Šostakoviče charakteristický, totiž hudebním označením jeho iniciál (DSCH, v hudebním přepisu jako D Es C H), zde „přehozeno“ jako C D Es H. Tento symbolický postup použil kdysi Johann Sebastian Bach, v jeho případě B-A-C-H.

Věty:
   1. Moderato
   2. Allegro
   3. Allegretto
   4. Andante - Allegro

https://de.wikipedia.org/wiki/10._Sinfonie_%28Schostakowitsch%29
https://www.shostakovich.com/may2000.html#shos10
Staatskapelle Dresden, Herbert von Karajan
https://www.youtube.com/watch?v=lj54wLf2W0E

Zpět